Archiwa miesięczne: Lipiec R


Życie i działalność wielkich ludzi zawsze obrasta pajęczyną mitów, półprawd, a nawet zwykłych fałszerstw. Cóż dopiero życie tak wyrazistych i politycznie zdeterminowanych postaci jak Karol Marks i Fryderyk Engels. Od młodości zaangażowani w walkę polityczną przeciwko możnym tego świata, zawsze wzbudzali wśród współczesnych, a potem również potomnych gorące, choć niejednoznaczne […]

O Karolu Marksie i Fryderyku Engelsie bez stereotypów


Od dziś rozpoczynamy tworzenie nowej strony internetowej Stowarzyszenia Marksistów Polskich (SMP) – i reaktywację samego Stowarzyszenia. Z nowym adresem strony internetowej można się więc spodziewać także nowych treści, ale przede wszystkim nowego profilu reaktywowanego Stowarzyszenia… Obejdzie się już bez czczenia tzw. „socjalizmu z chińską specyfiką”, wyznawania miłości do ustroju Korei […]

Powstaje nowa strona SMP