Władze


Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu Marksistów Polskich. Do jego prerogatyw należy m.in. wybór członków Zarządu Głównego – kolegialnego organu zarządzającego Stowarzyszeniem pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami – oraz Głównej Komisji Rewizyjnej – organu kontrolnego działalności Stowarzyszenia. Ostatnie Walne Zgromadzenie członków SMP odbyło się w Warszawie 6 stycznia 2016 roku.

Zarząd Główny

prof. dr hab. Jerzy Waldemar Kochan – Prezes

Ewa Balcerek – Wiceprezes

Piotr Tadeusz Strębski – Sekretarz Generalny

Jan Siomra – Skarbnik

dr hab. Tomasz Rafał Wiśniewski – Członek

Główna Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Jan Kurowicki – Przewodniczący

dr Marek Bonawentura Zagajewski – Członek

Michał Jerzy Kolasiński – Członek