Archiwum dnia: 27 maja 2005


Ze wschodnimi sztukami walki łączy marksizm umiejętność wykorzystania siły przeciwnika. Podobnie jak Teoria Krytyczna, która nawiązywała do marksizmu – szczególnie w tej umiejętności – marksizm czerpie swój dynamizm z obnażania fałszywych, ideologicznych podstaw i założeń teorii konkurencyjnych. Jest zatem sztuką walki. W okresie tzw. realnego socjalizmu marksizm, a raczej pewna […]

Marksizm – sztuka walki