Archiwum dnia: 20 czerwca 2006


Pojęcie lewicy, jak wiadomo, wywodzi się z czasów Rewolucji Francuskiej. Obejmowało ono wówczas reprezentantów stanu trzeciego, którzy opowiadali się za wprowadzeniem nowego ładu społecznego i ekonomicznego. Jednak klasowe zróżnicowanie stanu trzeciego było pożywką dla fermentu ideologicznego przedłużającego się poza obalenie ancien régime’u, w tym dla ewolucji pojęcia lewicowości. Ogólnie, można […]

Lewica w poszukiwaniu tożsamości