Archiwum dnia: 12 marca 2007


Od czasu pierwszych polemik Jürgena Habermasa z J-F. Lyotardem na temat społecznego znaczenia myśli postmodernistycznej minęło już tyle czasu, że niektórym, przywoływanie tamtego sporu może wydawać się odgrzewaniem bardzo już czerstwych kontrowersji. Jednak, spoglądając na dzisiejszą kondycję myśli lewicowej nie sposób nie oprzeć się wrażeniu, że dość, jakby się wydawało, […]

Lewica postmodernistyczna