Archiwum miesiąca: Luty R


(Niniejszy artykuł jest polemicznym nawiązaniem do tekstu dr. Marka Zagajewskiego „Dwie koncepcje komunizmu”. Został opublikowany w czasopiśmie „Zdanie” nr 1-2, 2011 r., a następnie w książce A. Walickiego pt. Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, wyd. Universitas i PAN, Kraków 2013) Artykuł Marka Zagajewskiego o Dwóch koncepcjach komunizmu („Zdanie” nr […]

Czy można mówić o „komunizmie politycznym”?


Lewicowa krytyka a prawicowa apologetyka Fachowa literatura i wszelaka publicystyka dotyczącą transformacji ustrojowej w Polsce, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, samej Rosji i obszaru byłego Związku Radzieckiego, krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz przemian w światowej skali jest gigantyczna. Wśród niej wyjątkowe miejsce zajmuje, opublikowana przed dwoma laty przez Wydawnictwo MUZA […]

Lewicowa krytyka transformacji


System ochrony zdrowia korumpuje lekarzy i pacjentów Żywe są obawy o stan systemu ochrony zdrowia. Jego reformatorzy wierzą w zbawcze skutki komercjalizacji i prywatyzacji. Rynek traktowany jest przez nich jako społeczno-ekonomiczne urządzenie samoregulujące, które działa – wedle słów prof. Leszka Balcerowicza – przez zaburzenia. Jednak zaburzenia rynkowe w ratowaniu zdrowia […]

Szpitale w pogoni za zyskiem