Archiwum dnia: 13 lutego 2011


(Niniejszy artykuł jest polemicznym nawiązaniem do tekstu dr. Marka Zagajewskiego „Dwie koncepcje komunizmu”. Został opublikowany w czasopiśmie „Zdanie” nr 1-2, 2011 r., a następnie w książce A. Walickiego pt. Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, wyd. Universitas i PAN, Kraków 2013) Artykuł Marka Zagajewskiego o Dwóch koncepcjach komunizmu („Zdanie” nr […]

Andrzej Walicki – Czy można mówić o „komunizmie politycznym”?