Archiwum roku: R


1. Deklaracja wstępna Przed laty Jean-Paul Sartre napisał: „Marksizm jest filozofią naszego wieku, marksizm jest nieprzekraczalny” (Sartre 1983, s. 7). Pragnę zadeklarować, że opinię tę uważam za – w pewnym sensie i w pewnym stopniu – nadal aktualną. Deklaracja ta wymaga krótkiego i pobieżnego choćby komentarza (dostatecznie systematyczny musiałby rozrosnąć […]

Kilka uwag o Leszka Nowaka nie-Marksowskim materializmie historycznym oraz Immanuela ...


Skrótowe z konieczności przedstawienie stosunku Marksa do religii nie sposób rozpocząć inaczej niż od przywołania, cieszącej się równie wielką sławą jak hasło „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”, jego słynnej frazy „religia jest opium ludu”1. Marks użył tę formułę zaledwie jednorazowo i to w tekście, w którym nader skromne rozważania o […]

Komunizm a religia. Religia jako „opium”, czyli krytyka krytyki religii


12 października 2013 roku w Karpaczu odbyła się konferencja, której liczne wątki tematyczne łączył jedno – postać prof. Jana Kurowickiego. Postać barwna: filozof, krytyk literacki i poeta. Od 2005 roku związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Przedtem wykładał filozofię, estetykę i filozofię kultury na wyższych uczelniach m.in. we Wrocławiu, w […]

Myślenie z Heglem i Marksem(na marginesie książki Jerzego Kochana pt. „Socjalizm” [1]) Kiedy neoliberalni filozofowie, politycy i dziennikarze pocą się nad tym, aby wmówić społeczeństwu, że historia walki o obalenie kapitalizmu dobiegła kresu i nie ma potrzeby rozwoju przeciwnej mu filozofii, ukazała się książka Jerzego Kochana pt. Socjalizm. Słowo to na pracowników IPN działa jak […]

O socjalizmie w nowej perspektywie


W procesie rewolucji przemysłowej ujawniły i zaostrzyły się sprzeczności nie tylko między pracą i kapitałem, proletariatem i burżuazją, ale również między kapitałem a drobnymi wytwórcami, których rozwój kapitalizmu nieuchronnie niszczył w walce konkurencyjnej. Drobni właściciele prywatni podjęli heroiczną i pełną wyrzeczeń walkę w obronie swojej własności i stanowisk pracy, a […]

Społeczno-ekonomiczna koncepcja własności a ruch spółdzielczy


Kryzys finansowo-ekonomiczny, który w ostatnich latach dotknął wszystkie prawie bez wyjątku rozwinięte kraje kapitalistyczne, nie tylko ukazał bankructwo neoliberalnych koncepcji rozwoju ekonomiki, ale także zanegował dominujący dotąd sposób myślenia o kierunkach rozwoju społeczeństwa. Jak podczas każdego kryzysu, także dziś, nie tylko mnożą się krytyczne oceny historii i teraźniejszości, ale także […]

Poprzednik Abramowskiego a współczesnośćMedialna „wojna krzyżowa” Jerzy Bralczyk, Andrzej Markowski i Walery Pisarek, profesorska kapituła prowadzonego przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego plebiscytu najważniejszych słów w 2011 roku, po analizie ponad dwu tysięcy propozycji internautów i zestawień słów dnia, czyli kluczowych słów prasy ustalili, że na trzecim miejscu popularności po „prezydencji” i „kryzysie”, […]

Dwa państwa – jeden kraj


Sprawiedliwy kapitalizm okazał się tak samo realny jak usmażenie jajecznicy bez rozbijania jajek – mówi prof. dr hab. Jan Kurowicki, filozof, eseista, krytyki literacki – w rozmowie z Krzysztofem Pilawskim na łamach tygodnika „Przegląd” (nr 27/2013). „Mądrzy nie pytają nikogo, co mogą robić. Czynią to, co sami uważają za słuszne, […]

Każdego można kupić


3
Marks o religii Wstępne przedstawienie stosunku Marksa do religii należy rozpocząć od przywołania, cieszącej się równie wielką sławą jak hasło „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!” jego słynnej frazy „religia jest opium ludu”1. Marks użył tej formuły zaledwie jeden raz i to w tekście, w którym nader skromne rozważania o religii […]

Opiumologia stosowanaPrzedstawiamy (i zapraszamy do obejrzenia/wysłuchania) wywiad, jakiego udzielił Prezes SMP prof. Jerzy Kochan dla Niezależnej Telewizji ANB w 2011 roku, a który ujrzał światło dzienne dopiero 23 lutego br. Podobno dojrzałe wina są najlepsze… Rozmowa dotyczyła światowego Ruchu Oburzonych oraz trwającego kryzysu gospodarczego systemu kapitalistycznego.

Jerzy Kochan o „Oburzonych”


1. W krainie przebierańców Już grubo przed falą strajków w sierpniu 1980 r., a potem w dekadzie lat osiemdziesiątych, zauważałem co raz ze zdumieniem, że gdyby zza ziemskich światów przybył do naszej krainy pasjonat, znający jej historię, doznałby przeżyć niebywałych. Zauważyłby, że żyją w niej ci, którzy dawno zmarli. Czasy […]

Legenda Starej Polski