Archiwum miesiąca: październik 2013


1. Deklaracja wstępna Przed laty Jean-Paul Sartre napisał: „Marksizm jest filozofią naszego wieku, marksizm jest nieprzekraczalny” (Sartre 1983, s. 7). Pragnę zadeklarować, że opinię tę uważam za – w pewnym sensie i w pewnym stopniu – nadal aktualną. Deklaracja ta wymaga krótkiego i pobieżnego choćby komentarza (dostatecznie systematyczny musiałby rozrosnąć […]

Kilka uwag o Leszka Nowaka nie-Marksowskim materializmie historycznym oraz Immanuela ...


Skrótowe z konieczności przedstawienie stosunku Marksa do religii nie sposób rozpocząć inaczej niż od przywołania, cieszącej się równie wielką sławą jak hasło „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”, jego słynnej frazy „religia jest opium ludu”1. Marks użył tę formułę zaledwie jednorazowo i to w tekście, w którym nader skromne rozważania o […]

Komunizm a religia. Religia jako „opium”, czyli krytyka krytyki religii


12 października 2013 roku w Karpaczu odbyła się konferencja, której liczne wątki tematyczne łączył jedno – postać prof. Jana Kurowickiego. Postać barwna: filozof, krytyk literacki i poeta. Od 2005 roku związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Przedtem wykładał filozofię, estetykę i filozofię kultury na wyższych uczelniach m.in. we Wrocławiu, w […]

Myślenie z Heglem i Marksem