Archiwum dnia: 3 maja 2014


W życiu społecznym, zwłaszcza w epokach przejścia między ustrojami, zasadniczą rolę odgrywają wzajemne relacje między gospodarką a polityką rozumianą zarówno jako działalność zawodowych instytucji władzy publicznej jak i masowych organizacji politycznych oraz ruchów społecznych. Żywiołowo toczący się proces historyczny wymusza instytucjonalizację polityki prowadzącą do ukształtowania się stosownie do panujących w […]

Wprowadzenie do kapitalizmu państwowego