Archiwum miesiąca: październik 2014


W dniu 22 października 2014 roku zmarł, przeżywszy 79 lat, nasz Przyjaciel BOGDAN RADOMSKI Jeden z ostatnich działaczy Stowarzyszenia Marksistów Polskich. Przez 15 lat pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia. Był wydawcą szeregu tytułów, w tym Biuletynu SMP. Zorganizował wiele naukowych spotkań i niestrudzenie podejmował prace integrujące środowisko Stowarzyszenia z intencją […]

Zmarł Sekretarz SMP Bogdan Radomski


Co to jest „realny socjalizm”? Chodzi tu o teoretyczny namysł nad społeczeństwami „realnego socjalizmu” i o zrozumienie na gruncie tradycji marksistowskiej ich miejsca i znaczenia w światowym procesie rewolucyjnym, miejsca na drodze przejścia od kapitalizmu do społeczeństwa socjalistycznego, społeczeństwa bezklasowego. Niestety wiele koncepcji opisu „realnego socjalizmu” ma po prostu tradycję […]

Co to jest realny socjalizm?