Archiwum dnia: 23 października 2014


W dniu 22 października 2014 roku zmarł, przeżywszy 79 lat, nasz Przyjaciel BOGDAN RADOMSKI Jeden z ostatnich działaczy Stowarzyszenia Marksistów Polskich. Przez 15 lat pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia. Był wydawcą szeregu tytułów, w tym Biuletynu SMP. Zorganizował wiele naukowych spotkań i niestrudzenie podejmował prace integrujące środowisko Stowarzyszenia z intencją […]

Zmarł Sekretarz SMP Bogdan Radomski