Archiwum dnia: 23 listopada 2017


Niniejszy artykuł poświęcony jest problemowi usytuowania pracy reprodukcyjnej w kapitalistycznym systemie ekonomicznym – w świetle Marksowskiej teorii wartości dodatkowej. Interesują nas zatem nie tyle poglądy Marksa ((i Engelsa)) na stan faktyczny, ile wpisane w teorię wartości dodatkowej intuicje dotyczące stosunku kapitału do pracy reprodukcyjnej, warunków możliwości ((ewentualnego)) zainteresowania kapitału konserwacją […]

Czy (i jak) kapitał zarabia na patriarchacie? Praca reprodukcyjna według ...