Archiwum roku: R


Słowo wstępne od tłumacza: Przedkładany Czytelnikowi tekst jest  inauguracyjnym dokumentem programowo-organizacyjnym napisanym przez Arrigo Cervetto, który legł u podstaw utworzenia organizacji włoskich „leninowskich grup lewicy komunistycznej”, znanych dziś pod nazwą „Lotta Comunista” („Walka Komunistyczna”). Tekst ten – zgodnie z uzyskaną informacją od działaczy LC – jest wciąż aktualny i wiążący […]

Arrigo Cervetto – Tezy o rozwoju imperialistycznym, czasie trwania fazy ...


1
Przystępując do tłumaczenia – a następnie do publikacji na stronie – „Wprowadzenia do Kapitału” napisanego przez Karla Korscha (do znalezienia tutaj) miałem nadzieję na możliwie szybką publikację lektury doń komplementarnej – czyli samego Marksowskiego I tomu „Kapitału”. Co Czytelnikowi po wprowadzeniu, jeśli nie może (lub jest to dla niego bardzo […]

I tom „Kapitału” Karola Marksa dostępny dla wszystkich!


Informacja za: https://marksizm.edu.pl/grudzien-2023-z-kwestia-kobieca/ Jest nam niezmiernie miło – po wielu latach oczekiwania – opublikować dziś klasyczne prace z tematycznego zakresu „kwestii kobiecej”. I tak z końcem grudnia 2023 roku na stronach Centrum Badań i Studiów Marksistowskich zagościły następujące pozycje: Augusta Bebla, Kobieta i socjalizm, również Augusta Bebla, Szkice o kobiecie […]

Aktualizacja biblioteki SMP o prace z zakresu „kwestii kobiecej”„Słyszałem różne szczególne rzeczy na ten temat od rosyjskich i niemieckich towarzyszy. Muszę to Wam powiedzieć. Mówiono mi, że pewna utalentowana komunistka z Hamburga publikuje gazetę dla prostytutek i że zamierza zorganizować je dla walki rewolucyjnej. Róża działała i odczuwała jak komunistka, kiedy w pewnym artykule poruszała sprawę prostytutek aresztowanych […]

Ze wspomnień Klary Zetkin [Opinie Lenina w kwestiach obyczajowych i ...


Dear friend! Plan broszury stanowczo radzę napisać bardziej szczegółowo. W przeciwnym razie jest zbyt wiele niejasności. Co do jednego muszę wypowiedzieć się już teraz: Paragraf 3 – „postulat (kobiet) wolnej miłości” radzę zupełnie wyrzucić. Sprowadza się to w istocie rzeczy nie do proletariackiego, lecz burżuazyjnego postulatu. Bo rzeczywiście, co Wy […]

List W.I. Lenina do Inessy Armand (17 stycznia 1915 r.)


1
Uwaga od tłumacza: Niniejszy, napisany w 1941 roku, tekst jest bezpośrednią polemiką z innym tekstem pod tym samym tytułem – autorstwa Amadeo Bordigi. Oba teksty – których czas napisania jest oddalony od siebie o 20 lat (doświadczeń historycznych) – prezentują diametralnie różną interpretację związku (stosunku) między klasową partią polityczną klasy […]

Anton Pannekoek – Partia a klasa1
Nieprzekraczalnym horyzontem naszej epoki jest liberalna demokracja i wolny rynek. Zastąpienie „narodowych” mediów „wolnymi” polepszy nieco orientację odbiorców w tym, co się dzieje w kraju i na świecie. Oko kamery będzie nadal obecne  na ulicach miast i miasteczek. Widzowie zobaczą kto strzelał i do kogo. Ale czy będą lepiej rozumieli, dlaczego takie rzeczy się dzieją? Dlaczego trwa obłędny wyścig zbrojeń z wykorzystaniem najnowocześniejszych […]

Nieprzekraczalny horyzont poznawczy mass mediów. Mix informacyjny przytomnego obywatela


Publikując nasz komunistyczny program, który zawierał zarysy odpowiedzi na wiele istotnych problemów dotyczących rewolucyjnego ruchu proletariatu, spodziewaliśmy się, że rozwinie się szeroka dyskusja na temat wszystkich jego aspektów. Zamiast tego toczyła się i nadal toczy jedynie wściekła dyskusja na temat niezgodności wobec udziału w wyborach, co zostało trzeźwo potwierdzone w […]

Amadeo Bordiga – System komunistycznego przedstawicielstwa


1
„Tezy o roli partii komunistycznej w rewolucji proletariackiej” przyjęte przez II Kongres Międzynarodówki Komunistycznej są prawdziwie i głęboko zakorzenione w doktrynie marksistowskiej. Tezy te przyjmują za punkt wyjścia określenie stosunków między partią a klasą i ustalają, że partia klasowa może zawierać w swoich szeregach jedynie część samej klasy, nigdy całość […]

Amadeo Bordiga – Partia a klasa
Dwa z artykułów w naszym ostatnim numerze, jeden poświęcony analizie komunistycznego systemu reprezentacji, a drugi przedstawieniu obecnych zadań stojących przed naszą Partią, zakończone były pytaniem czy jest możliwym lub odpowiednim zakładać dzisiaj rady robotnicze i chłopskie, gdy władza burżuazji jest nadal nienaruszona. Towarzysz Ettore Croce, omawiając nasze abstencjonistyczne tezy w […]

Amadeo Bordiga – Czy nadszedł czas formować „sowiety”?


I Frakcja Komunistów-Abstencjonistów Włoskiej Partii Socjalistycznej Komitet Centralny Borgo San Antonio Abate 221 Neapol Do Komitetu Moskiewskiego III Międzynarodówki. Nasza frakcja uformowała się po Kongresie Bolońskim Włoskiej Partii Socjalistycznej (6-10 października 1919), lecz wydawała swoją propagandę wcześniej przez neapolitańską gazetę Il Soviet, zwołując w Rzymie konferencję która przyjęła program następnie przedstawiony […]

Amadeo Bordiga – Listy do III Międzynarodówki