Archiwum dnia: 11 maja 2023


Szanse i bariery lewicowej polityki oraz mediów, które ją wspierają. Lewica tkwi w historycznej poczekalni. Nawiązuje ściślejsze relacje z ruchem związkowym i z nowymi ruchami społecznymi. Walkę o sprawy pracownicze stara się łączyć z likwidacją nierówności, które do życia społecznego wnosi płeć, rasa, pochodzenie etniczne jednostki. Ale nie może przebić się z lepszym projektem wspólnoty życia i pracy ludzi, lepszym niż […]

Polak, katolik, pracownik