Archiwum dnia: 7 listopada 2023


Minęła 74-ta rocznica Rewolucji Październikowej największego wydarzenia w całych najnowszych dziejach ludzkości. Wywarła ona i będzie wywierała w przyszłości zasadniczy wpływ procesów rozwoju społecznego. I. PRZESŁANKI I PRZYCZYNY SPOŁECZNO-HISTORYCZNE REWOLUCJI Rewolucja Październikowa nie była wynikiem spieku i manipulacji garstki rządnych władzy osobników, z Leninem na czele, jak zawsze twierdzili i […]

Michał Wasilewski – 74 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej