Archiwum dnia: 15 grudnia 2023


Włoscy anarchiści są bardzo drażliwi, ponieważ są bardzo zarozumiali. Ich długotrwałe przekonanie, że są wyroczniami objawionej rewolucyjnej prawdy, stało się «potworne», odkąd Partia Socjalistyczna, pod wpływem rewolucji rosyjskiej i bolszewickiej propagandy, przejęła pewne fundamentalne punkty doktryny marksistowskiej i zaczęła je rozpowszechniać w prosty i popularny sposób wśród mas pracujących i […]

Antonio Gramsci – Odezwa do anarchistów


To, co Rewolucja Październikowa osiągnęła w zakresie emancypacji kobiet pracujących w Związku Radzieckim, jest wszystkim dobrze znane, jest jasne i bezdyskusyjne. Jaki jednak wpływ miała Wielka Rewolucja Październikowa na ruch emancypacji kobiet w innych, burżuazyjnych krajach za granicą? Co przyczyniło się do powstania «nowej kobiety» zaangażowanej w zadania i dążenia […]

Aleksandra Kołłontaj – Co Rewolucja Październikowa zrobiła dla kobiet na ...