Archiwum dnia: 22 grudnia 2023


1
„Tezy o roli partii komunistycznej w rewolucji proletariackiej” przyjęte przez II Kongres Międzynarodówki Komunistycznej są prawdziwie i głęboko zakorzenione w doktrynie marksistowskiej. Tezy te przyjmują za punkt wyjścia określenie stosunków między partią a klasą i ustalają, że partia klasowa może zawierać w swoich szeregach jedynie część samej klasy, nigdy całość […]

Amadeo Bordiga – Partia a klasaDwa z artykułów w naszym ostatnim numerze, jeden poświęcony analizie komunistycznego systemu reprezentacji, a drugi przedstawieniu obecnych zadań stojących przed naszą Partią, zakończone były pytaniem czy jest możliwym lub odpowiednim zakładać dzisiaj rady robotnicze i chłopskie, gdy władza burżuazji jest nadal nienaruszona. Towarzysz Ettore Croce, omawiając nasze abstencjonistyczne tezy w […]

Amadeo Bordiga – Czy nadszedł czas formować „sowiety”?I Frakcja Komunistów-Abstencjonistów Włoskiej Partii Socjalistycznej Komitet Centralny Borgo San Antonio Abate 221 Neapol Do Komitetu Moskiewskiego III Międzynarodówki. Nasza frakcja uformowała się po Kongresie Bolońskim Włoskiej Partii Socjalistycznej (6-10 października 1919), lecz wydawała swoją propagandę wcześniej przez neapolitańską gazetę Il Soviet, zwołując w Rzymie konferencję która przyjęła program następnie przedstawiony […]

Amadeo Bordiga – Listy do III Międzynarodówki