Archiwum miesiąca: styczeń 2024


W ramach realizacji naszego upamiętnienia 100 rocznicy śmierci Włodzimierza Iljicza Uljanowa (Lenina) mamy zaszczyt ogłosić udostępnienie cyfrowej reprodukcji (z dokonanym cyfrowym rozpoznaniem znaków – OCR) 23 tomu „Dzieł wszystkich” Lenina zawierającego m.in. tak znane prace jak „Losy historyczne nauki Karola Marksa”, „Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu”, „Klasa robotnicza […]

Tom 23 „Dzieł wszystkich” W. I. Lenina w otwartym dostępie!


Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić. Karol Marks, „Tezy o Feuerbachu” Teorie naukowe nie wyłaniają się z czystych i beznamiętnych myśli w ludzkich głowach. Teorie te służą praktyce i są ustanawiane w celu oczyszczenia drogi dla podstawowych praktycznych zadań człowieka. Powstają nawet w wyniku praktycznych potrzeb i […]

Anton Pannekoek – Marksizm jako działanie


W literaturze naukowej pojawia się wiele skarg na coraz liczniejsze przypadki niszczenia lasów. Należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko radość, jaką każdy miłośnik przyrody odczuwa w stosunku do lasów. Istnieją również ważne interesy materialne, a nawet żywotne interesy ludzkości. Wraz ze zniknięciem obfitych lasów, kraje znane w starożytności ze […]

Anton Pannekoek – Niszczenie przyrody
Dzięki otrzymanemu wsparciu od prof. dr. hab. Z.W. – w ramach realizacji naszego upamiętnienia 100 rocznicy śmierci Włodzimierza Iljicza Uljanowa (Lenina) – mamy zaszczyt ogłosić udostępnienie cyfrowej reprodukcji (z dokonanym cyfrowym rozpoznaniem znaków – OCR) 27 tomu „Dzieł wszystkich” Lenina zawierającego m.in. tak znane prace jak „Oportunizm i krach II […]

„Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu” Lenina w otwartym dostępie!


Z rzadkim dla siebie zażenowaniem premier Tusk prezentował na konferencji prasowej inicjatywę Trzeciej Drogi o urlopie od ZUS-u dla przedsiębiorców. Na przedwyborczych spotkaniach krytykował socjalne łapówki PiS-u. Mówił, że nie ma darów od państwa, bo ono dysponuje tylko wspólną kasą pochodzącą od obywateli. Teraz mówi, że państwo sfinansuje nowe ulgi […]

I ty zostaniesz sponsorem. ZUS-owe wakacje dla przedsiębiorców od nadwiślańskich ...21 stycznia 2024 roku przypadła równo 100 rocznica śmierci Włodzimierza Iljicza Uljanowa (Lenina) – przywódcy partii bolszewików, jednego z najwybitniejszych dotychczasowych teoretyków i praktyków rosyjskiej myśli marksistowskiej, niezaprzeczalnego autorytetu (i/lub antyautorytetu) dla ruchu odwołującego się do idei marksistowskiej i/lub komunistycznej w XX i XXI wieku. W ostatnich dniach pytano nas, […]

Na 100-lecie śmierci Lenina


Zamiast poddawać pod dyskusję marksizm jako taki, proponuję od razu zająć się pewnymi najbardziej efektywnymi punktami marksistowskiej teorii i praktyki. Tylko takie podejście odpowiada zasadom myśli Marksowskiej. Dla marksistów nie ma takich rzeczy jak „marksizm” w ogóle, podobnie jak wielu innych, takich jak „demokracja” w ogóle, „dyktatura” w ogóle czy […]

Karl Korsch – Dlaczego jestem marksistą


Co czyni klasę robotniczą podmiotem rewolucji? Nie żaden heglowski mistycyzm – to, że jest klasą uniwersalną lub wulgarną kopią Ducha Absolutnego. Klasa robotnicza nie jest też rewolucyjnym podmiotem ze względu na swoje fizyczne położenie – że jest strategicznie umieszczona, aby móc zatrzymać koła przemysłu. Od wzniosłości do prostoty – nie […]

Michael A. Lebowitz – Co czyni klasę robotniczą podmiotem rewolucji?Jesienią 1938 roku Karl Kautsky zmarł w Amsterdamie w wieku 84 lat. Był uważany za najważniejszego teoretyka marksistowskiego ruchu robotniczego po śmierci jego założycieli i można powiedzieć, że był jego najbardziej reprezentatywnym członkiem. W jego osobie bardzo wyraźnie zawarły się zarówno rewolucyjne, jak i reakcyjne aspekty tego ruchu. Ale podczas […]

Paul Mattick – Karol Kautsky: Od Marksa do Hitlera


Przedmowa redakcji „Industrial Worker” Obecnie w wielu publikacjach wkłada się niezwykły wysiłek w obalenie marksizmu. Magazyn „Life” poświęca wiele stron na artykuł Johna Dos Passosa pt. „Porażka marksizmu”, który nie ma więcej wspólnego z jego porażką niż nieuczciwa księgowość z poprawnością tabliczki mnożenia. Być może okazją jest to, że w […]

Anton Pannekoek – A co z marksizmem?


I Jeśli spróbujemy znaleźć klucz do wzajemnego stosunku socjalizmu i religii w praktycznej postawie socjalistycznych mówców i pisarzy oraz rzeczników religijnych, łatwo dojdziemy do przekonania, że pod tym względem panuje największe nieporozumienie, zamieszanie i istnieją wewnętrzne sprzeczności. Z jednej strony widzimy, że liczni robotnicy, wstępując w szeregi socjalistów, również wyrzucają […]

Anton Pannekoek – Socjalizm a religia