Archiwum dnia: 29 stycznia 2024


Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić. Karol Marks, „Tezy o Feuerbachu” Teorie naukowe nie wyłaniają się z czystych i beznamiętnych myśli w ludzkich głowach. Teorie te służą praktyce i są ustanawiane w celu oczyszczenia drogi dla podstawowych praktycznych zadań człowieka. Powstają nawet w wyniku praktycznych potrzeb i […]

Anton Pannekoek – Marksizm jako działanie


W literaturze naukowej pojawia się wiele skarg na coraz liczniejsze przypadki niszczenia lasów. Należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko radość, jaką każdy miłośnik przyrody odczuwa w stosunku do lasów. Istnieją również ważne interesy materialne, a nawet żywotne interesy ludzkości. Wraz ze zniknięciem obfitych lasów, kraje znane w starożytności ze […]

Anton Pannekoek – Niszczenie przyrody