Archiwum dnia: 23 lutego 2024


Słówko wstępne od tłumacza: Poniższy tekst pochodzi z dwumiesięcznika „Against the Current” („Pod prąd”) wydawanego przez amerykańską organizację trockistowską Solidarity. Solidarity powstała – i do dziś działa – w 1986 roku, a jej nazwa (po polsku:„Solidarność”) była pierwotnie po części hołdem dla „Solidarności” – wspieranego przez USA związku zawodowego w […]

Sam Friedman – Czym jest „klasa robotnicza”?


10
My, partie komunistyczne i robotnicze tworzące Europejską Akcję Komunistyczną, zebraliśmy się na konferencji zorganizowanej w drugim roku imperialistycznej wojny na Ukrainie, aby ocenić doświadczenia i wnioski komunistów w okresie, który mamy za sobą. 17 lutego, po konferencji, której w Stambule gospodarzem była Komunistyczna Partia Turcji, oświadczamy, że działamy z następującym […]

Stanowisko EAK: Dwa lata od początku wojny imperialistycznej na Ukrainie: ...


Masowe protesty rolników, które mają miejsce w wielu krajach europejskich, takich jak Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, [Polska] i Grecja, dowodzą, że polityka prowadzona przez Unię Europejską i poszczególne antyludowe rządy, i wyrażona w programach Wspólna Polityka Rolna (WPR) i „zielona” transformacja, spowodowały poważne problemy z przetrwaniem ekonomicznym rolników i […]

Europejska Akcja Komunistyczna stoi po stronie walczących rolników w Europie
Wprowadzenie W geopolitycznym wymiarze stosunków międzynarodowych (Cimek, 2017, s. 13–47) istotną rolę odgrywają metody osiągania legitymizacji dominacji sprawowanej przez ośrodki potęgi. Transformacja systemu międzynarodowego z „klasycznego” na „globalny” (Buzan i Little, 2011) oraz rozwój kapitalistycznego bytu społecznego spowodowały, że pojawiły się nowe instrumenty panowania1. W ramach marksistowskiej teorii stosunków międzynarodowych […]

Teoria Antonio Gramsciego jako narzędzie badania hegemonii międzynarodowej w warunkach ...


Choć nie możemy jeszcze rozpatrzyć historycznych konsekwencji rzezi, możemy ją – gdy zbliża się do końca – chociaż obiektywnie zbadać z socjalistycznego punktu widzenia. Mówi się, że ludy bałkańskie walczą za sprawę cywilizacji, wolności i niepodległości ludów; akceptuje się jako bezsporny dogmat, że zniknięcie Turcji z mapy Europy będzie solidną […]

Amadeo Bordiga – Wojna bałkańskaW ciągu swego stuletniego zaledwie panowania klasowego burżuazja stworzyła siły wytwórcze bardziej masowe i potężne, niż wszystkie pokolenia poprzednie razem wzięte. Ujarzmienie sił przyrody, rozpowszechnienie maszyn, zastosowanie chemii w przemyśle i rolnictwie, żegluga parowa, koleje żelazne, telegrafy elektryczne, przysposobienie pod uprawę całych części świata, uspławnienie rzek, całe jakby spod ziemi […]

John Bellamy Foster – Przyroda i Manifest komunistyczny