Archiwum dnia: 1 marca 2024


Określenie hipotetycznego stanowiska Karola Marksa w kwestii sztucznej inteligencji stanowi trudne wyzwanie, biorąc pod uwagę czasową i technologiczną odległość między jego epoką a teraźniejszością. Niemniej jednak, aby wyciągnąć możliwe implikacje, można przeanalizować jego kluczowe idee i zasady. Najważniejsze troski Marksa koncentrowały się na wzajemnych relacjach między pracą, kapitałem i władzą […]

Max X – Marksistowskie stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji