Edward Karolczuk


O Edward Karolczuk

Ur. w 1955, doktor nauk humanistycznych. Interesuje się problemami teorii polityki, historii najnowszej i społeczno­‑politycznych skutków transformacji. Publikował m.in. na łamach „Dialogu Edukacyjnego”, "Dziś", "Zdania", "Nowej Krytyki", "Przeglądu", „Transformacji” i „Nowego Obywatela”. Opublikował książki O wrogu - szkice filozoficzno-historyczne (2010) i "Nagie życie" ofiar wyzysku pracy i wojny (2016), Edward Gierek – przyczyny sukcesu i klęski (2022).

(część pierwsza do znalezienia tutaj) Metapolityczność według Mirosława Karwata Nieco inaczej problem metapolityczności przedstawił Mirosław Karwati. Odróżniał on polityczne instytucje i działalność od metapolitycznych. Próbował w ten sposób odnieść się do polityki z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora, a nie jej bezpośredniego uczestnika o określonych przekonaniach ideologicznych i politycznych. W związku […]

Jesteśmy pod rządami konstytucji i prawa, a kto rządzi prawem? ...


1
Przez całe dziesięciolecia w mainstreamowej propagandzie słyszy się mantrę, że konstytucja stanowi prawie świętość nienaruszalną, że prawo jest zgodne z Konstytucją, bo na jej straży stoi Trybunał Konstytucyjny, że sądy w związku z tym są i powinny być apolityczne. Mantrę tę powtarza każda kolejna ekipa rządząca, pokazując, że sądy są […]

Jesteśmy pod rządami konstytucji i prawa, a kto rządzi prawem? ...


Kołodko może ulegać przekonaniu o swojej wyższości, jeśli daje się zwieść manierze popularnej wśród wielu uczonych, którzy słuchają, potakują i nie polemizują. Dlatego zapominając na chwilę o rzetelności naukowej i okazując swą wyższość nad potencjalnym oponentem, opisy z dziedziny przyrody (botaniki) przeniósł na stosunki społeczno-ekonomiczne. Jego opowieść warto przytoczyć w […]

Świat w matni Grzegorza Kołodki (2)Hybrydowa wojna na sposób amerykański Ponieważ wojna jest zawsze kontynuacją polityki wewnętrznej tylko innymi, zbrojnymi metodami. To możemy powiedzieć, że kapitał prowadzi zawsze dwie wojny – jedną z wrogiem wewnętrznym, a drugą z wrogiem zewnętrznym. Od 2022 roku, a więc jeszcze przed Specjalną Operacją Wojskową, wyraźnie wzrasta liczba strajków w […]

Przyczyny Specjalnej Operacji Wojskowej (część III)


Grzegorz Kołodko w swej książce Świat w matni wydanej w 2022 roku, korzystając z części artykułów publikowanych wcześniej, podjął się wykazania wpływu procesów ekonomicznych na rozwój demokracji, a także demokracji na gospodarkę. Najważniejsze problemy jakie występują to nierówności dochodowe i majątkowe w społeczności międzynarodowej i w łonie poszczególnych społeczeństw, niekontrolowane […]

Świat w matni Grzegorza Kołodki (1)


Minęła 74-ta rocznica Rewolucji Październikowej największego wydarzenia w całych najnowszych dziejach ludzkości. Wywarła ona i będzie wywierała w przyszłości zasadniczy wpływ procesów rozwoju społecznego. I. PRZESŁANKI I PRZYCZYNY SPOŁECZNO-HISTORYCZNE REWOLUCJI Rewolucja Październikowa nie była wynikiem spieku i manipulacji garstki rządnych władzy osobników, z Leninem na czele, jak zawsze twierdzili i […]

Michał Wasilewski – 74 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji PaździernikowejW historii jest kilka „żelaznych” sposobów tłumaczenia przyczyn konfliktów zbrojnych i wojen. Pierwszy, kwestie rodowo-plemienne, obrona swoich, dziedziczenie władzy. Przyczyny te obecnie w zasadzie zanikły. Drugi, to kwestie wierzeń religijnych, wyższości jakiejś wyznawanej religii, wyższości bogów, wierności staremu obrządkowi, zapewnienie lepszej drogi do zbawienia, spór o miejsca święte, stawianie wierności […]

Przyczyny Specjalnej Operacji Wojskowej (część II)


1
Dialektyka istoty i zjawiska to konieczny punkt wyjścia, przy analizie problemu przyczyn każdej wojny. Niestety zrozumienie tej zależności wyraźnie przerasta dziennikarzy, publicystów, ale i modnych teraz „politologów medialnych”, rozchwytywanych przez poszczególne programy telewizyjne. Ich analizy i komentarze oscylują między schematem cezarystyczno-heroistycznym (obudowanym potoczną psychologią), trywialną kamerdynerską wizją historii (krytykowaną już […]

Przyczyny Specjalnej Operacji Wojskowej (część I)


Po roku 1989 mieliśmy do czynienia z procesem kapitalistycznej transformacji, w trakcie której doszło do odrodzenia się różnych form własności kapitalistycznej poprzez prywatyzację państwowych zakładów pracy i spółdzielni, odrodziła się burżuazja. Warstwy nowej burżuazji wywodziły się z różnych środowisk społecznych i politycznych, grupy nowobogackie potrzebowały swoistej „nobilitacji intelektualnej” poprzez zapewnienie […]

Nauczyciel w procesie kapitalistycznej transformacjiWOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ [Jean-Paul Sartre] Istotną konsekwencją naszych poprzednich uwag jest to, że człowiek, będąc skazany na bycie wolnym, nosi na swoich ramionach, ciężar całego świata: jest odpowiedzialny za świat i siebie samego, jako że jest pewnym sposobem bycia. Używamy słowa „odpowiedzialność” w pospolitym znaczeniu „świadomości bycia niekwestionowanym sprawcą jakiegoś […]

O odpowiedzialności w wojnie hybrydowej


Interesującą publikacją jest książka Jacquesa Attali pod wymownym tytułem Krótka historia przyszłości, wydana w 2006 roku. Zawiera ona prognozę rozwoju sytuacji na całym świecie do około roku 2050. Jego zdaniem dominacja imperializmu amerykańskiego skończy się jeszcze przed rokiem 2035 – „potem zaś nastąpią po sobie trzy fazy przyszłości: hiperimperium, hiperkonflikt […]

Attali o rozwoju przyszłej demokracji


Trwają w związku z tym przepychanki polityczne między prezydentem Rosji, grupami oligarchatu i sztabem generalnym. Gdyby wojska wygrały szybko, to oligarchat zaakceptowałby nawet wojnę i jej zdobycze. Ale na szybkie zakończenie wojny, według wszelkich przepowiedni, się nie zanosi. Oligarchowie rosyjscy nie są generalnie skłonni do prywatnego finansowania specjalnej operacji wojskowej […]

Sprzeczności Specjalnej Operacji Wojskowej (część 3 – ostatnia)