Piotr Strębski


O Piotr Strębski

Ur. w 1983 r., absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Z zawodu nauczyciel filozofii i etyki; w wolnych chwilach: wydawca, archiwista, tłumacz, kartograf (OpenStreetMap) oraz "ewangelista" wolnego oprogramowania (FOSS).

1
Szanowni Państwo, Jako Stowarzyszenie Czerwoni mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na nasz pochód z okazji Święta Pracy, który odbędzie się 1 maja 2024 r. w Gdańsku. Napędzeni sukcesem naszego zeszłorocznego pochodu, pragniemy w tym roku połączyć wszelkie grupy walczące o równość i sprawiedliwość, tj.  związki zawodowe, środowiska antykapitalistyczne, feministyczne, a […]

Stowarzyszenie Czerwoni: Zaproszenie na 1 Maja 2024 – i odpowiedź ...


2
Komuniści historycznie potępiają i sprzeciwiają się wszelkim wojnom między imperializmami, które stanowią najwyższy punkt degeneracji kapitalistycznego świata. W imperializmie wojny między państwami burżuazyjnymi mają tylko jednego przegranego – międzynarodowy proletariat. Komuniści nie wzywają robotników do opowiedzenia się za zwycięstwem jednego lub drugiego imperialistycznego frontu, bo oba są równie reakcyjne, jak […]

ICP – Imperialistyczne starcie ostatnim aktem kryzysu Kapitału


Unia Europejska od lat prowadziła wspólną politykę rolną. Wprowadzono system dotacji dla podtrzymania efektywności gospodarstw rodzinnych. Ukształtował się europejski podział pracy w tym względzie i stabilny rynek. Ale pod pretekstem walki o ocalenie klimatu międzynarodowe korporacje, które zawsze goniące za zwiększeniem zysków, zaczęły wymuszać na Unii Europejskiej ograniczenia w produkcji […]

Stanowisko Polskiego Ruchu Lewicowego w sprawie protestów rolniczychBurzliwe wydarzenia ostatnich lat nie są wynikiem czyjejś niewiedzy, czyjejś woli złej, starczej sklerozy któregoś z przywódców politycznych, czy działalności modnego ostatnio deep state, co nie znaczy, że to w ogóle nie występuje. Występuje, ale nie decyduje o przebiegu procesów globalnych. Wydarzenia te są przejawem ogólnego kryzysu kapitalizmu, i to […]

Stanowisko Polskiego Ruch Lewicowego w sprawie aktualnej sytuacji i wojny ...


Współczesny system kapitalistyczny jest zorganizowanym w skali światowej wyzyskiem. Jego zachowywanie pociąga za sobą niezmierzone cierpienie. Społeczeństwo to ma w rzeczy­wistości dość środków ludzkich i technicznych, by położyć kres nędzy w jej najbardziej drastycznej formie materialnej. Nie znamy epoki, w której istniałaby taka możliwość w tej mierze co dziś. Przeszkodą […]

Max Horkheimer – Podłość jest premiowana


Publikujemy tłumaczenie oracji nad grobem Karola Marksa wygłoszoną 17 marca 2024 r. przez Alexa Gordona (Przewodniczącego związku zawodowego kolejarzy, pracowników marskich i sektora transportu – RMT) na cmentarzu Highgate w Londynie. * * * Zebraliśmy się tutaj w 141. rocznicę śmierci jednego z dwóch twórców socjalizmu naukowego. W sobotę 17 […]

Alex Gordon – Marks rozpoznałby dzisiejszy świat skorumpowanej i dekadenckiej ...Wczoraj minęła 33 rocznica jednego z najbardziej nieznanych historycznych zdarzeń najnowszej historii. Dokładnie 17 marca 1991 roku w ZSRR przeprowadzono referendum dopytując się narodów radzieckich czy życzą sobie wysadzenia tego tworu w powietrze, czy też jego zachowania i dalszych reform. Przy frekwencji blisko 80% ponad 3/4 głosujących opowiedziało się jednoznacznie […]

Bojan Stanisławski – Zapomnieć o ZSRR


Społeczeństwa podzielone na klasy – społeczeństwo niewolnicze, feudalizm, kapitalizm, które następują po sobie aż do dnia dzisiejszego po znacznie dłuższej historycznej epoce prymitywnego komunizmu – były nieuniknionymi stanami w przemijającej historii ludzkości, które, umożliwiając rozwój sił wytwórczych, wyalienowały i tymczasowo uśmierciły społeczny instynkt ludzkości do jednoczenia się i wspólnej pracy, […]

ICP – Patriarchat jest filarem kapitalizmu i upadnie wraz z ...


Proletariusze! Pracujący mężczyźni i pracujące kobiety! Towarzysze! Rewolucja w Niemczech nadeszła! Masy żołnierzy, którzy przez lata byli zmuszani do rzezi w imię kapitalistycznych zysków; masy robotników, którzy przez cztery lata byli wyzyskiwani, miażdżeni i głodzeni – zbuntowały się. Pruski militaryzm, to przerażające narzędzie ucisku, ta plaga ludzkości – leży rozbity […]

Róża Luksemburg, Karl Liebknecht, Klara Zetkin i Franz Mehring – ...10
To, czego oczekiwano każdego dnia przez ostatnie dziesięć miesięcy, od czasu austriackiej inwazji na Serbię, stało się faktem: Jest wojna z Włochami. Masy w walczących krajach zaczęły uwalniać się od oficjalnych sieci kłamstw. Również naród niemiecki zyskał wgląd w przyczyny i cele wojny światowej, w to, kto jest bezpośrednio odpowiedzialny […]

Karl Liebknecht – Główny wróg jest we własnym kraju!


„Zachodni umysł na rosyjskim gruncie” – tak nazywa Ewalda Iljenkowa Andriej Majdański (Майданский 2013: 29), dodając, że choć filozof śledził zachodnioeuropejskie dyskusje, w tym także spory dotyczące alienacji, jego próby wzięcia w nich udziału były skazane na porażkę ze względu na cenzurę. Z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia także […]

Marksizm a abstrakcja jednostki ludzkiej: Adam Schaff oczami Ewalda Iljenkowa


Główną, podstawową cechą bolszewizmu i rosyjskiej Rewolucji Październikowej jest wciąganie do polityki właśnie tych, którzy w kapitalizmie byli uciskani najbardziej. Kapitaliści dławili ich, oszukiwali, grabili zarówno za monarchii, jak i w republikach demokratyczno-burżuazyjnych. Ten ucisk, to oszukiwanie, ta grabież pracy ludu przez kapitalistów były nieuniknione dopóty, dopóki utrzymywała się prywatna […]

Włodzimierz I. Lenin – Międzynarodowy Dzień Robotnic [8 Marca]