Marek Zagajewski


O Marek Zagajewski

Doktor filozofii, emerytowany uniwersytecki nauczyciel akademicki z filozofii, logiki, politologii; publicysta, uczestnik Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

3
Marks o religii Wstępne przedstawienie stosunku Marksa do religii należy rozpocząć od przywołania, cieszącej się równie wielką sławą jak hasło „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!” jego słynnej frazy „religia jest opium ludu”1. Marks użył tej formuły zaledwie jeden raz i to w tekście, w którym nader skromne rozważania o religii […]

Opiumologia stosowana


Zdrowie demokracji, każdego typu i każdego stopnia, zależy od jednego drobnego szczegółu technicznego, a mianowicie: procedury wyborczej. Cała reszta, to sprawy drugorzędne. Jeśli system wyborów działa skutecznie, jeśli dostosowuje się do wymogów rzeczywistości, to wszystko jest w porządku, natomiast jeśli tego nie robi, to demokracja zaczyna się walić, chociażby cała […]

Demokracja bez ludu


Lewicowa krytyka a prawicowa apologetyka Fachowa literatura i wszelaka publicystyka dotyczącą transformacji ustrojowej w Polsce, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, samej Rosji i obszaru byłego Związku Radzieckiego, krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz przemian w światowej skali jest gigantyczna. Wśród niej wyjątkowe miejsce zajmuje, opublikowana przed dwoma laty przez Wydawnictwo MUZA […]

Lewicowa krytyka transformacjiKiedy w 1941 roku pojawił się na ekranach kin w Stanach Zjednoczonych sławny film Johna Hustona „Sokół maltański”, którego bohaterem był legendarny detektyw Sam Spade (wybitna rola Humphreya Bogarta), niewielu widzów wiedziało, że Dashiell Hammett, autor ekranizowanej pod tym samym tytułem powieści, nie tylko sympatyzował z komunizmem a być może […]

Polityka antykomunistyczna a wolność


Antykomunizm w postkomunizmie Deklaracja Jarosława Kaczyńskiego w kwestii jego stosunku do lewicy była zapewne najbardziej bulwersującym wydarzeniem w całej kampanii prezydenckiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości 21 czerwca 2010 roku przybył do Szczecina na spotkanie ze swoimi kilkuset zwolennikami. Gwoli przypomnienia, w Zachodniopomorskiej prowincji, mateczniku Grzegorza Napieralskiego, Kaczyński zdobył zaledwie 25 […]

Dwie koncepcje komunizmu


Tradycyjnie poglądy komunistyczne czy socjalistyczne, także w powstających od XVI wieku utopijnych wizjach społeczeństwa komunistycznego, stanowiły krytykę pieniądza, prywatnej własności, wyzysku, bogactwa, niesprawiedliwości społecznej, poniżenia ludzkiej godności czy dyktatorskiej władzy. Jednak współcześnie socjalizm i komunizm nie łączą się z, będącymi formą protestu intelektualnego i społecznego, ideami i koncepcjami społecznymi osiemnasto- […]

Komunizm jako protestTradycyjnie literatura sowietologiczna i szeroko pojęta publicystyka, poza nielicznymi wyjątkami, przypisuje Karolowi Marksowi (1818-1883) autorstwo komunistycznej utopii. Z poglądem tym łączy się przekonanie o mniej lub bardziej rygorystycznym wcielaniu w życie tej wizji w poszczególnych krajach lub całych blokach krajów zwanych współcześnie „socjalistycznymi” czy „komunistycznymi”. W istocie Marks, chociaż z […]

Marksa krytyka komunizmu


Kolejne przypływy antysemityzmu, szczególnej formy społecznej dyskryminacji, wskazują na aktualność kwestii żydowskiej. Problem żydowski jest w istocie problemem antyżydowskim, czerpiącym swe źródło z antysemityzmu, a nie z samego fakcie realnego istnienia Żydów i ich konkretnych zachowań społecznych. Zarówno dla Marksa jak i Sartre’a kwestia żydowska jest kwestią społeczną, bowiem w […]

W kwestii żydowskiej: Marks i Sartre


Tytułowe zawołanie świadomie nawiązuje do pierwszych zdań Manifestu Partii Komunistycznej Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, które warto przytoczyć gwoli przypomnienia jako punkt odniesienia dla opisu pewnego fragmentu sytuacji ideologicznej i politycznej w naszym pięknym kraju ojczystym. Tym bardziej że przy tej okazji warto odnotować ukazanie się nowego wydania Manifestu…, który […]

Widmo komunizmu krąży po PolsceW pracach Petera F. Druckera, przy omawianiu kluczowych problemów z teorii zarządzania, czytelnik wielokrotnie spotyka nazwisko Karola Marksa. W publikacjach polskich autorów zajmujących się zarządzaniem jako dyscypliną naukową odwołania do poglądów autora Kapitału przestały być praktykowane przez naszych uczonych wraz z odejściem zaprzeszłego ustroju w mroki historii. Drucker mimo, że […]

Przedsiębiorczość: Drucker a Marks


Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, media z zadziwiającą regularnością informują o kolejnych aferach korupcyjnych z udziałem polityków i urzędników wszystkich szczebli władzy w naszym kraju. Wiedza społeczeństwa o nadużyciach rozlicznych przedstawicieli władzy od posłów, senatorów, ministrów poczynając na radnych samorządów terytorialnych, starostach, prezydentach, burmistrzach, wójtach i całej armii urzędników […]

Polityka jako biznes


W lutym 1848 roku w Londynie po raz pierwszy został wydrukowany Manifest Partii Komunistycznej jako program Związku Komunistów, autorstwa Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. W Paryżu, w Bibliotece Narodowej i na Sorbonie, odbyła się w maju 1998 roku międzynarodowa konferencja poświęcona 150. rocznicy Manifestu, zorganizowana pod auspicjami ponad dwudziestu francuskich […]

Sto pięćdziesiąt lat później