Odcienia marksizmu

W tej kategorii prezentujemy perspektywę różnych odcieni myśli marksistowskiej. Nie zawsze się z nimi zgadzamy, jednak uznajemy wartość ich poznania i brania pod uwagę w toczących się dyskusjach między marksistami.


2
W ramach realizacji naszego upamiętnienia 100 rocznicy śmierci Włodzimierza Iljicza Uljanowa (Lenina) mamy zaszczyt ogłosić udostępnienie cyfrowej reprodukcji (z dokonanym cyfrowym rozpoznaniem znaków – OCR) 37 tomu „Dzieł wszystkich” Lenina zawierającego m.in. tak znane prace jak „Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky” i „I Kongres Międzynarodówki Komunistycznej”, ale także inne napisane […]

Tom 37 „Dzieł wszystkich” W. I. Lenina w otwartym dostępie!


W ramach realizacji naszego upamiętnienia 100 rocznicy śmierci Włodzimierza Iljicza Uljanowa (Lenina) mamy zaszczyt ogłosić udostępnienie cyfrowej reprodukcji (z dokonanym cyfrowym rozpoznaniem znaków – OCR) 23 tomu „Dzieł wszystkich” Lenina zawierającego m.in. tak znane prace jak „Losy historyczne nauki Karola Marksa”, „Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu”, „Klasa robotnicza […]

Tom 23 „Dzieł wszystkich” W. I. Lenina w otwartym dostępie!


Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić. Karol Marks, „Tezy o Feuerbachu” Teorie naukowe nie wyłaniają się z czystych i beznamiętnych myśli w ludzkich głowach. Teorie te służą praktyce i są ustanawiane w celu oczyszczenia drogi dla podstawowych praktycznych zadań człowieka. Powstają nawet w wyniku praktycznych potrzeb i […]

Anton Pannekoek – Marksizm jako działanieW literaturze naukowej pojawia się wiele skarg na coraz liczniejsze przypadki niszczenia lasów. Należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko radość, jaką każdy miłośnik przyrody odczuwa w stosunku do lasów. Istnieją również ważne interesy materialne, a nawet żywotne interesy ludzkości. Wraz ze zniknięciem obfitych lasów, kraje znane w starożytności ze […]

Anton Pannekoek – Niszczenie przyrody


Zamiast poddawać pod dyskusję marksizm jako taki, proponuję od razu zająć się pewnymi najbardziej efektywnymi punktami marksistowskiej teorii i praktyki. Tylko takie podejście odpowiada zasadom myśli Marksowskiej. Dla marksistów nie ma takich rzeczy jak „marksizm” w ogóle, podobnie jak wielu innych, takich jak „demokracja” w ogóle, „dyktatura” w ogóle czy […]

Karl Korsch – Dlaczego jestem marksistą


Co czyni klasę robotniczą podmiotem rewolucji? Nie żaden heglowski mistycyzm – to, że jest klasą uniwersalną lub wulgarną kopią Ducha Absolutnego. Klasa robotnicza nie jest też rewolucyjnym podmiotem ze względu na swoje fizyczne położenie – że jest strategicznie umieszczona, aby móc zatrzymać koła przemysłu. Od wzniosłości do prostoty – nie […]

Michael A. Lebowitz – Co czyni klasę robotniczą podmiotem rewolucji?Jesienią 1938 roku Karl Kautsky zmarł w Amsterdamie w wieku 84 lat. Był uważany za najważniejszego teoretyka marksistowskiego ruchu robotniczego po śmierci jego założycieli i można powiedzieć, że był jego najbardziej reprezentatywnym członkiem. W jego osobie bardzo wyraźnie zawarły się zarówno rewolucyjne, jak i reakcyjne aspekty tego ruchu. Ale podczas […]

Paul Mattick – Karol Kautsky: Od Marksa do Hitlera


Przedmowa redakcji „Industrial Worker” Obecnie w wielu publikacjach wkłada się niezwykły wysiłek w obalenie marksizmu. Magazyn „Life” poświęca wiele stron na artykuł Johna Dos Passosa pt. „Porażka marksizmu”, który nie ma więcej wspólnego z jego porażką niż nieuczciwa księgowość z poprawnością tabliczki mnożenia. Być może okazją jest to, że w […]

Anton Pannekoek – A co z marksizmem?


I Jeśli spróbujemy znaleźć klucz do wzajemnego stosunku socjalizmu i religii w praktycznej postawie socjalistycznych mówców i pisarzy oraz rzeczników religijnych, łatwo dojdziemy do przekonania, że pod tym względem panuje największe nieporozumienie, zamieszanie i istnieją wewnętrzne sprzeczności. Z jednej strony widzimy, że liczni robotnicy, wstępując w szeregi socjalistów, również wyrzucają […]

Anton Pannekoek – Socjalizm a religia6
Czym jest Międzynarodowa Sieć Luksemburgistowska? Dlaczego właśnie ta organizacja? Przedstawiamy jej „Deklarację porozumienia” Międzynarodowa Sieć Luksemburg jest nową organizacją bojowników, którzy zgadzają się z ideami Róży Luksemburg. Naszym celem, jako członków klasy robotniczej, jest pomoc w zorganizowaniu światowej rewolucji, która położy kres kapitalizmowi, wnosząc nasze perspektywy oparte na radykalnym socjalizmie […]

ILN – Czym jest Międzynarodowa Sieć Luksemburgistowska?


Artykuł ten dotyczy kryzysu ekologicznego, raportu Klubu Rzymskiego pt. „Granice wzrostu” i pracy wschodnioniemieckiego filozofa Wolfganga Haricha. Wraz z aktualnością tematu, dokonywanych prób z nim się mierzenia i, co ciekawe: aktualności proponowanych rozwiązań przez różne kierunki myśli społecznej – szczególnie polecamy jego lekturę!  – Przyp. red. Historyczny charakter natury wynika […]

Paul Mattick – Kapitalizm i ekologia: od upadku kapitału do ...


Słowa socjalizm i komunizm mają to samo znaczenie. Wskazują one na stan społeczeństwa, w którym bogactwo społeczności: ziemia i środki produkcji, dystrybucji i transportu są wspólne, a produkcja ma na celu użyteczność, a nie zysk. Socjalizm jest ideałem, do którego dążymy, więc naturalne jest, że o tym przyszłym społeczeństwie powinny […]

Sylvia Pankhurst – Społeczeństwo przyszłości