Tłumaczenia

W dziale tym publikujemy tłumaczenia tekstów, które uznajemy za wartościowe – historycznie, poznawczo, stymulująco refleksję. Nie zawsze się z nimi zgadzamy, jednak ich poznanie jest w naszym mniemaniu konieczne do lepszego rozumienia stanu i rozwoju myśli marksistowskiej. Tłumaczenia są wykonane przez je publikujących, z wyjątkiem tekstów, których obce tłumaczenie jest wskazane na końcu tekstu.


Masowe protesty rolników, które mają miejsce w wielu krajach europejskich, takich jak Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, [Polska] i Grecja, dowodzą, że polityka prowadzona przez Unię Europejską i poszczególne antyludowe rządy, i wyrażona w programach Wspólna Polityka Rolna (WPR) i „zielona” transformacja, spowodowały poważne problemy z przetrwaniem ekonomicznym rolników i […]

Europejska Akcja Komunistyczna stoi po stronie walczących rolników w Europie


Choć nie możemy jeszcze rozpatrzyć historycznych konsekwencji rzezi, możemy ją – gdy zbliża się do końca – chociaż obiektywnie zbadać z socjalistycznego punktu widzenia. Mówi się, że ludy bałkańskie walczą za sprawę cywilizacji, wolności i niepodległości ludów; akceptuje się jako bezsporny dogmat, że zniknięcie Turcji z mapy Europy będzie solidną […]

Amadeo Bordiga – Wojna bałkańska


W ciągu swego stuletniego zaledwie panowania klasowego burżuazja stworzyła siły wytwórcze bardziej masowe i potężne, niż wszystkie pokolenia poprzednie razem wzięte. Ujarzmienie sił przyrody, rozpowszechnienie maszyn, zastosowanie chemii w przemyśle i rolnictwie, żegluga parowa, koleje żelazne, telegrafy elektryczne, przysposobienie pod uprawę całych części świata, uspławnienie rzek, całe jakby spod ziemi […]

John Bellamy Foster – Przyroda i Manifest komunistycznyFilozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić. Karol Marks, „Tezy o Feuerbachu” Teorie naukowe nie wyłaniają się z czystych i beznamiętnych myśli w ludzkich głowach. Teorie te służą praktyce i są ustanawiane w celu oczyszczenia drogi dla podstawowych praktycznych zadań człowieka. Powstają nawet w wyniku praktycznych potrzeb i […]

Anton Pannekoek – Marksizm jako działanie


W literaturze naukowej pojawia się wiele skarg na coraz liczniejsze przypadki niszczenia lasów. Należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko radość, jaką każdy miłośnik przyrody odczuwa w stosunku do lasów. Istnieją również ważne interesy materialne, a nawet żywotne interesy ludzkości. Wraz ze zniknięciem obfitych lasów, kraje znane w starożytności ze […]

Anton Pannekoek – Niszczenie przyrody


Zamiast poddawać pod dyskusję marksizm jako taki, proponuję od razu zająć się pewnymi najbardziej efektywnymi punktami marksistowskiej teorii i praktyki. Tylko takie podejście odpowiada zasadom myśli Marksowskiej. Dla marksistów nie ma takich rzeczy jak „marksizm” w ogóle, podobnie jak wielu innych, takich jak „demokracja” w ogóle, „dyktatura” w ogóle czy […]

Karl Korsch – Dlaczego jestem marksistąCo czyni klasę robotniczą podmiotem rewolucji? Nie żaden heglowski mistycyzm – to, że jest klasą uniwersalną lub wulgarną kopią Ducha Absolutnego. Klasa robotnicza nie jest też rewolucyjnym podmiotem ze względu na swoje fizyczne położenie – że jest strategicznie umieszczona, aby móc zatrzymać koła przemysłu. Od wzniosłości do prostoty – nie […]

Michael A. Lebowitz – Co czyni klasę robotniczą podmiotem rewolucji?


Jesienią 1938 roku Karl Kautsky zmarł w Amsterdamie w wieku 84 lat. Był uważany za najważniejszego teoretyka marksistowskiego ruchu robotniczego po śmierci jego założycieli i można powiedzieć, że był jego najbardziej reprezentatywnym członkiem. W jego osobie bardzo wyraźnie zawarły się zarówno rewolucyjne, jak i reakcyjne aspekty tego ruchu. Ale podczas […]

Paul Mattick – Karol Kautsky: Od Marksa do Hitlera


Przedmowa redakcji „Industrial Worker” Obecnie w wielu publikacjach wkłada się niezwykły wysiłek w obalenie marksizmu. Magazyn „Life” poświęca wiele stron na artykuł Johna Dos Passosa pt. „Porażka marksizmu”, który nie ma więcej wspólnego z jego porażką niż nieuczciwa księgowość z poprawnością tabliczki mnożenia. Być może okazją jest to, że w […]

Anton Pannekoek – A co z marksizmem?I Jeśli spróbujemy znaleźć klucz do wzajemnego stosunku socjalizmu i religii w praktycznej postawie socjalistycznych mówców i pisarzy oraz rzeczników religijnych, łatwo dojdziemy do przekonania, że pod tym względem panuje największe nieporozumienie, zamieszanie i istnieją wewnętrzne sprzeczności. Z jednej strony widzimy, że liczni robotnicy, wstępując w szeregi socjalistów, również wyrzucają […]

Anton Pannekoek – Socjalizm a religia


6
Czym jest Międzynarodowa Sieć Luksemburgistowska? Dlaczego właśnie ta organizacja? Przedstawiamy jej „Deklarację porozumienia” Międzynarodowa Sieć Luksemburg jest nową organizacją bojowników, którzy zgadzają się z ideami Róży Luksemburg. Naszym celem, jako członków klasy robotniczej, jest pomoc w zorganizowaniu światowej rewolucji, która położy kres kapitalizmowi, wnosząc nasze perspektywy oparte na radykalnym socjalizmie […]

ILN – Czym jest Międzynarodowa Sieć Luksemburgistowska?


Relacje Kautsky’ego z Engelsem rozpoczęły się w 1881 roku. Wyjaśniając, Kautsky poprzedza zbiór listów krótkim szkicem własnego rozwoju, pokazując wielki wpływ Engelsa na ukształtowanie Kautsky’ego. Sama korespondencja nie może wiele wnieść. Zawiera niewiele kwestii teoretycznych. Rzuca więcej światła na historię [Niemieckiej] Partii Socjaldemokratycznej. Kautsky odnosi się do Marksa i Engelsa […]

Paul Mattick – O korespondencji pomiędzy Engelsem a Kautskym