Wczoraj minęła 33 rocznica jednego z najbardziej nieznanych historycznych zdarzeń najnowszej historii. Dokładnie 17 marca 1991 roku w ZSRR przeprowadzono referendum dopytując się narodów radzieckich czy życzą sobie wysadzenia tego tworu w powietrze, czy też jego zachowania i dalszych reform. Przy frekwencji blisko 80% ponad 3/4 głosujących opowiedziało się jednoznacznie […]

Bojan Stanisławski – Zapomnieć o ZSRR


7
Po wyborach parlamentarnych w 2015 r. z worka wyszło szydło. Po wyborach 2023 – nowy Kaszpirowski, wirtuoz pustosłowia Szymon Hołownia. Musiał w końcu odsłonić swoje prawdziwe oblicze. Trzecia Droga stanęła na historycznym rozdrożu: na lewo ku oświeceniowej Europie czy na prawo do parafialnego zaścianka z 17,5 tysiącami ambon. Przechowywanie w […]

Dziś marszałek Sejmu, jutro prezydent Białegostoku?


Społeczeństwa podzielone na klasy – społeczeństwo niewolnicze, feudalizm, kapitalizm, które następują po sobie aż do dnia dzisiejszego po znacznie dłuższej historycznej epoce prymitywnego komunizmu – były nieuniknionymi stanami w przemijającej historii ludzkości, które, umożliwiając rozwój sił wytwórczych, wyalienowały i tymczasowo uśmierciły społeczny instynkt ludzkości do jednoczenia się i wspólnej pracy, […]

ICP – Patriarchat jest filarem kapitalizmu i upadnie wraz z ...


Proletariusze! Pracujący mężczyźni i pracujące kobiety! Towarzysze! Rewolucja w Niemczech nadeszła! Masy żołnierzy, którzy przez lata byli zmuszani do rzezi w imię kapitalistycznych zysków; masy robotników, którzy przez cztery lata byli wyzyskiwani, miażdżeni i głodzeni – zbuntowały się. Pruski militaryzm, to przerażające narzędzie ucisku, ta plaga ludzkości – leży rozbity […]

Róża Luksemburg, Karl Liebknecht, Klara Zetkin i Franz Mehring – ...10
To, czego oczekiwano każdego dnia przez ostatnie dziesięć miesięcy, od czasu austriackiej inwazji na Serbię, stało się faktem: Jest wojna z Włochami. Masy w walczących krajach zaczęły uwalniać się od oficjalnych sieci kłamstw. Również naród niemiecki zyskał wgląd w przyczyny i cele wojny światowej, w to, kto jest bezpośrednio odpowiedzialny […]

Karl Liebknecht – Główny wróg jest we własnym kraju!


„Zachodni umysł na rosyjskim gruncie” – tak nazywa Ewalda Iljenkowa Andriej Majdański (Майданский 2013: 29), dodając, że choć filozof śledził zachodnioeuropejskie dyskusje, w tym także spory dotyczące alienacji, jego próby wzięcia w nich udziału były skazane na porażkę ze względu na cenzurę. Z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia także […]

Marksizm a abstrakcja jednostki ludzkiej: Adam Schaff oczami Ewalda Iljenkowa


Główną, podstawową cechą bolszewizmu i rosyjskiej Rewolucji Październikowej jest wciąganie do polityki właśnie tych, którzy w kapitalizmie byli uciskani najbardziej. Kapitaliści dławili ich, oszukiwali, grabili zarówno za monarchii, jak i w republikach demokratyczno-burżuazyjnych. Ten ucisk, to oszukiwanie, ta grabież pracy ludu przez kapitalistów były nieuniknione dopóty, dopóki utrzymywała się prywatna […]

Włodzimierz I. Lenin – Międzynarodowy Dzień Robotnic [8 Marca]


2
Gdy znów do mu­rów klaj­strem świe­żym Przy­le­piać za­czną ob­wiesz­cze­nia, Gdy „do lud­no­ści”, „do żoł­nie­rzy” Na alarm czar­ny druk ude­rzy I byle drab, i byle szcze­niak W od­wiecz­ne kłam­stwo ich uwie­rzy, Że trze­ba iść i z ar­mat wa­lić, Mor­do­wać, gra­bić, truć i pa­lić; Gdy za­czną na ty­sięcz­ną mo­dłę Oj­czy­znę szar­pać de­kli­na­cją […]

Julian Tuwim – Do prostego człowieka1
Sztuczna inteligencja (AI) jest w ostatnich latach przedmiotem wielu debat i spekulacji, a wiele osób twierdzi, że wkrótce stanie się świadoma i potencjalnie nawet przewyższy ludzką inteligencję. Jednakże jako socjaliści musimy podejść do tego pytania z perspektywy materialistycznej, badając podstawowe przyczyny i warunki, które byłyby niezbędne do takiego rozwoju. Jest […]

Daniel Morley – Sztuczna inteligencja: zagłada dla ludzkości czy dla ...


Przywódcy Zachodu słyszą bicie dzwonu z Rosji po śmierci sławnego opozycjonisty. Cierpi subtelne sumienie zachodniego demokraty. Niektórzy cierpią publicznie. Czynią to w asyście chóru telewizyjnych płaczek. Razem tworzą reality show, w którym rusofobia harmonijnie łączy się z niby-troską o demokrację. W tym samym czasie trwa ludobójstwo w Strefie Gazy. Tu też bije dzwon na trwogę. Ale tylko korespondent z Florydy tygodnika „Fakty po mitach” Janusz Zawodny […]

Komu bije dzwon z Moskwy, a komu ze Strefy Gazy


Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą. Mahatma Ghandi „Polska to dziwna kraj” – mówił swego czasu Zulu-Gula (Tadeusz Ross). I dlatego „ta dziwna kraj” ma też „taka dziwna” lewica. To, co stanowi dziś immanencję jej publicznej narracji jest zupełnym nieporozumieniem i zaprzeczeniem istoty lewicowości. Ludzie mieniący się […]

Radosław S. Czarnecki, Jacek Uczkiewicz – Lewicowe wołanie o pokój


1
Przez całe dziesięciolecia w mainstreamowej propagandzie słyszy się mantrę, że konstytucja stanowi prawie świętość nienaruszalną, że prawo jest zgodne z Konstytucją, bo na jej straży stoi Trybunał Konstytucyjny, że sądy w związku z tym są i powinny być apolityczne. Mantrę tę powtarza każda kolejna ekipa rządząca, pokazując, że sądy są […]

Jesteśmy pod rządami konstytucji i prawa, a kto rządzi prawem? ...