21 stycznia 2024 roku przypadła równo 100 rocznica śmierci Włodzimierza Iljicza Uljanowa (Lenina) – przywódcy partii bolszewików, jednego z najwybitniejszych dotychczasowych teoretyków i praktyków rosyjskiej myśli marksistowskiej, niezaprzeczalnego autorytetu (i/lub antyautorytetu) dla ruchu odwołującego się do idei marksistowskiej i/lub komunistycznej w XX i XXI wieku. W ostatnich dniach pytano nas, […]

Na 100-lecie śmierci Lenina


Zamiast poddawać pod dyskusję marksizm jako taki, proponuję od razu zająć się pewnymi najbardziej efektywnymi punktami marksistowskiej teorii i praktyki. Tylko takie podejście odpowiada zasadom myśli Marksowskiej. Dla marksistów nie ma takich rzeczy jak „marksizm” w ogóle, podobnie jak wielu innych, takich jak „demokracja” w ogóle, „dyktatura” w ogóle czy […]

Karl Korsch – Dlaczego jestem marksistą


Co czyni klasę robotniczą podmiotem rewolucji? Nie żaden heglowski mistycyzm – to, że jest klasą uniwersalną lub wulgarną kopią Ducha Absolutnego. Klasa robotnicza nie jest też rewolucyjnym podmiotem ze względu na swoje fizyczne położenie – że jest strategicznie umieszczona, aby móc zatrzymać koła przemysłu. Od wzniosłości do prostoty – nie […]

Michael A. Lebowitz – Co czyni klasę robotniczą podmiotem rewolucji?


Jesienią 1938 roku Karl Kautsky zmarł w Amsterdamie w wieku 84 lat. Był uważany za najważniejszego teoretyka marksistowskiego ruchu robotniczego po śmierci jego założycieli i można powiedzieć, że był jego najbardziej reprezentatywnym członkiem. W jego osobie bardzo wyraźnie zawarły się zarówno rewolucyjne, jak i reakcyjne aspekty tego ruchu. Ale podczas […]

Paul Mattick – Karol Kautsky: Od Marksa do HitleraPrzedmowa redakcji „Industrial Worker” Obecnie w wielu publikacjach wkłada się niezwykły wysiłek w obalenie marksizmu. Magazyn „Life” poświęca wiele stron na artykuł Johna Dos Passosa pt. „Porażka marksizmu”, który nie ma więcej wspólnego z jego porażką niż nieuczciwa księgowość z poprawnością tabliczki mnożenia. Być może okazją jest to, że w […]

Anton Pannekoek – A co z marksizmem?


I Jeśli spróbujemy znaleźć klucz do wzajemnego stosunku socjalizmu i religii w praktycznej postawie socjalistycznych mówców i pisarzy oraz rzeczników religijnych, łatwo dojdziemy do przekonania, że pod tym względem panuje największe nieporozumienie, zamieszanie i istnieją wewnętrzne sprzeczności. Z jednej strony widzimy, że liczni robotnicy, wstępując w szeregi socjalistów, również wyrzucają […]

Anton Pannekoek – Socjalizm a religia


6
Czym jest Międzynarodowa Sieć Luksemburgistowska? Dlaczego właśnie ta organizacja? Przedstawiamy jej „Deklarację porozumienia” Międzynarodowa Sieć Luksemburg jest nową organizacją bojowników, którzy zgadzają się z ideami Róży Luksemburg. Naszym celem, jako członków klasy robotniczej, jest pomoc w zorganizowaniu światowej rewolucji, która położy kres kapitalizmowi, wnosząc nasze perspektywy oparte na radykalnym socjalizmie […]

ILN – Czym jest Międzynarodowa Sieć Luksemburgistowska?


Relacje Kautsky’ego z Engelsem rozpoczęły się w 1881 roku. Wyjaśniając, Kautsky poprzedza zbiór listów krótkim szkicem własnego rozwoju, pokazując wielki wpływ Engelsa na ukształtowanie Kautsky’ego. Sama korespondencja nie może wiele wnieść. Zawiera niewiele kwestii teoretycznych. Rzuca więcej światła na historię [Niemieckiej] Partii Socjaldemokratycznej. Kautsky odnosi się do Marksa i Engelsa […]

Paul Mattick – O korespondencji pomiędzy Engelsem a KautskymArtykuł ten dotyczy kryzysu ekologicznego, raportu Klubu Rzymskiego pt. „Granice wzrostu” i pracy wschodnioniemieckiego filozofa Wolfganga Haricha. Wraz z aktualnością tematu, dokonywanych prób z nim się mierzenia i, co ciekawe: aktualności proponowanych rozwiązań przez różne kierunki myśli społecznej – szczególnie polecamy jego lekturę!  – Przyp. red. Historyczny charakter natury wynika […]

Paul Mattick – Kapitalizm i ekologia: od upadku kapitału do ...


Słowa socjalizm i komunizm mają to samo znaczenie. Wskazują one na stan społeczeństwa, w którym bogactwo społeczności: ziemia i środki produkcji, dystrybucji i transportu są wspólne, a produkcja ma na celu użyteczność, a nie zysk. Socjalizm jest ideałem, do którego dążymy, więc naturalne jest, że o tym przyszłym społeczeństwie powinny […]

Sylvia Pankhurst – Społeczeństwo przyszłości


Książka [Herberta] Marcusego odnawia próbę odczytania Marksa w twórczości Freuda. Poprzednie próby, podejmowane na przykład przez [Wilhelma] Reicha i [Reubena] Osborna, zakończyły się niepowodzeniem. Zamiast przezwyciężyć zawodzącą inercję, teorie Reicha ledwo wystarczały do podtrzymania absurdalnej prywatnej oszukańczej działalności „lekarskiej”. Praca Osborna, produkt stalinowskiego okresu frontu ludowego, mająca na celu przyciągnięcie […]

Paul Mattick – Marks a Freud (Recenzja książki Herberta Marcuse ...


Socjalizm oznacza obfitość dla wszystkich. Nie głosimy ewangelii niedostatku i niedoboru, ale obfitości. Naszym pragnieniem nie jest uczynienie biednymi tych, którzy dziś są bogaci, aby umieścić biednych tam, gdzie teraz są bogaci. Naszym pragnieniem nie jest obalenie obecnych władców, by na ich miejsce postawić innych. Pragniemy znieść ubóstwo i zapewnić […]

Sylvia Pankhurst – Socjalizm