Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego w kadencji 2016-2018


Time-Management1W dniach 22 kwietnia – 2 maja br. odbyło się pierwsze po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków SMP posiedzenie Zarządu Głównego w kadencji 2016-2018. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu Głównego oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej. Do decyzji, które podjęto, należą:

 • powołanie 6 sekcji tematycznych: ekonomicznej, filozoficznej, historycznej, kulturowej, politologicznej i socjologicznej oraz 2 grup roboczych: ds. dydaktycznych i ds. wydawniczych. Przyjęto treść Regulaminów pracy każdego z powyższych ciał organizacyjnych.
 • powołanie przewodniczących Grup roboczych: ds. dydaktycznych (w osobie Wiceprezes SMP Ewy Balcerek) i ds. wydawniczych (w osobie Sekretarza Generalnego SMP Piotra Strębskiego).
 • utworzenie konta bankowego Stowarzyszenia.
 • powołanie i rejestracja nowego tytułu teoretycznego półrocznika marksistowskiego oraz weryfikacja stanu prawnego dotychczasowych wydawnictw SMP.
 • rozpoczęcie prac nad koncepcją publikacji monograficznych z zakresu marksizmu jako takiego i marksizmu w relacji do określonych tematyk i problematyk.
 • zmiana osobowa w obrębie Zarządu Głównego na stanowisku Skarbnika (nowym Skarbnikiem został Jan Siomra).
 • przyjęcie w poczet Stowarzyszenia 1 nowego członka na podstawie przesłanej deklaracji.
 • przygotowanie pisma do środowisk naukowych informującego o reaktywacji i działaniach SMP.
 • rozeznanie się w możliwościach finansowania działalności SMP w obszarze realizacji projektów naukowych finansowanych z dedykowanych źródeł.
 • przygotowanie informacji prasowej o reaktywacji SMP i zachęcenie do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia.
 • skoordynowano obsługę internetowych kanałów informacyjnych SMP.
 • apel do członków SMP o zorganizowanie na swoim terenie spotkań zapoznawczych i rozeznanie się w zakresie powołania kół terenowych Stowarzyszenia.
 • wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Zarządu Głównego na dni 20-22 maja br.

Poza podjęciem powyższych decyzji zostały złożone informacje na temat najbliższych spotkań z osobami i podmiotami potencjalnej współpracy, dokonania cyklicznego rozliczenia sprawozdawczości finansowej za ubiegły rok oraz wyjaśniono sprawę przechowywania dokumentacji archiwalnej i bieżącej Stowarzyszenia.

Pozostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.