Tak mamy skonstruowany aparat percepcyjny, że najsilniej przemawia do nas to, co widzimy. Śmierć tysięcy to statystyka. Tragiczna śmierć zacnego człowieka otwiera tę szczelinę, przez którą możemy ujrzeć ogrom nieszczęścia, które po raz kolejny dotyka Palestyńczyków. Zabójstwo Damiana Sobola przez izraelską armię i polityków, którzy nią dowodzą osłabiło autocenzurę polskich […]

Suwerenne państwo palestyńskie ostatecznym rozwiązaniem?


Uwaga: powyższy tekst jest znacznie rozszerzoną i ponownie opracowaną wersją referatu wygłoszonego na Konferencji Naukowej Zakładu Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych Instytutu Nauk Politycznych (Politologii) Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 11-12.XII.1997 r. we Wrocławiu. (Z..W., 30.III.2024 r.) 1. PRZYCZYNY UPADKU POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ Aktualnie mija 35 lat od czasu ostatecznego […]

Upadek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i odbudowa nowej partii komunistycznej ...


1
Szanowni Państwo, Jako Stowarzyszenie Czerwoni mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na nasz pochód z okazji Święta Pracy, który odbędzie się 1 maja 2024 r. w Gdańsku. Napędzeni sukcesem naszego zeszłorocznego pochodu, pragniemy w tym roku połączyć wszelkie grupy walczące o równość i sprawiedliwość, tj.  związki zawodowe, środowiska antykapitalistyczne, feministyczne, a […]

Stowarzyszenie Czerwoni: Zaproszenie na 1 Maja 2024 – i odpowiedź ...


2
Komuniści historycznie potępiają i sprzeciwiają się wszelkim wojnom między imperializmami, które stanowią najwyższy punkt degeneracji kapitalistycznego świata. W imperializmie wojny między państwami burżuazyjnymi mają tylko jednego przegranego – międzynarodowy proletariat. Komuniści nie wzywają robotników do opowiedzenia się za zwycięstwem jednego lub drugiego imperialistycznego frontu, bo oba są równie reakcyjne, jak […]

ICP – Imperialistyczne starcie ostatnim aktem kryzysu Kapitału1
Wielkanoc to nie tylko czas refleksji, ale też działania. W drugi dzień świąt odbywały się w Niemczech w latach 80. marsze pokojowe z udziałem, bywało, dziesięciu milionów ludzi dobrej woli. To była studiująca młodzież z dużych miast i bogatych domów, ale też klasy pracownicze prowincjonalnych miasteczek, związkowcy z federacji DGB. Zasilali marsze politycy SPD i Partii Zielonych, ale też wierni obu wspólnot religijnych: protestanckiej i katolickiej. […]

Boso, ale w ostrogach


Unia Europejska od lat prowadziła wspólną politykę rolną. Wprowadzono system dotacji dla podtrzymania efektywności gospodarstw rodzinnych. Ukształtował się europejski podział pracy w tym względzie i stabilny rynek. Ale pod pretekstem walki o ocalenie klimatu międzynarodowe korporacje, które zawsze goniące za zwiększeniem zysków, zaczęły wymuszać na Unii Europejskiej ograniczenia w produkcji […]

Stanowisko Polskiego Ruchu Lewicowego w sprawie protestów rolniczych


Burzliwe wydarzenia ostatnich lat nie są wynikiem czyjejś niewiedzy, czyjejś woli złej, starczej sklerozy któregoś z przywódców politycznych, czy działalności modnego ostatnio deep state, co nie znaczy, że to w ogóle nie występuje. Występuje, ale nie decyduje o przebiegu procesów globalnych. Wydarzenia te są przejawem ogólnego kryzysu kapitalizmu, i to […]

Stanowisko Polskiego Ruch Lewicowego w sprawie aktualnej sytuacji i wojny ...


Współczesny system kapitalistyczny jest zorganizowanym w skali światowej wyzyskiem. Jego zachowywanie pociąga za sobą niezmierzone cierpienie. Społeczeństwo to ma w rzeczy­wistości dość środków ludzkich i technicznych, by położyć kres nędzy w jej najbardziej drastycznej formie materialnej. Nie znamy epoki, w której istniałaby taka możliwość w tej mierze co dziś. Przeszkodą […]

Max Horkheimer – Podłość jest premiowana„Zielony ład” stał się wcieleniem całego zła, które nęka polskiego rolnika. Tymczasem „zielony ład” to tylko proekologiczne tumanienie Komisji Europejskiej, tego centrum lobbingu korporacji z wszystkich sektorów gospodarki. Miałby on chronić atmosferę poprzez ograniczanie emisji dwutlenku węgla? Jednak nie trafia w sedno problemu, a jest nim wzrost gospodarczy, kolejne inwestycje […]

Jedni nafaszerują cię mięsem, drudzy ołowiem. Z jakim ładem powinien ...


Publikujemy tłumaczenie oracji nad grobem Karola Marksa wygłoszoną 17 marca 2024 r. przez Alexa Gordona (Przewodniczącego związku zawodowego kolejarzy, pracowników marskich i sektora transportu – RMT) na cmentarzu Highgate w Londynie. * * * Zebraliśmy się tutaj w 141. rocznicę śmierci jednego z dwóch twórców socjalizmu naukowego. W sobotę 17 […]

Alex Gordon – Marks rozpoznałby dzisiejszy świat skorumpowanej i dekadenckiej ...(część pierwsza do znalezienia tutaj) Metapolityczność według Mirosława Karwata Nieco inaczej problem metapolityczności przedstawił Mirosław Karwati. Odróżniał on polityczne instytucje i działalność od metapolitycznych. Próbował w ten sposób odnieść się do polityki z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora, a nie jej bezpośredniego uczestnika o określonych przekonaniach ideologicznych i politycznych. W związku […]

Jesteśmy pod rządami konstytucji i prawa, a kto rządzi prawem? ...