Założyciele


Stowarzyszenie Marksistów Polskich zostało założone podczas Zjazdu Założycielskiego w dniu 30 marca 1990 roku przez grono następujących 19 osób – członków-założycieli SMP: Zbigniew Augustyński (ur. 1952), Konrad Bajan (1930-2016), Anna Flieger (1932-2023), Marian Flieger (1931-2013), Mirosław Karwat (ur. 1953), Stanisław Kociołek (1933-2015), Krzysztof Kostyrko (1931-2015), Stanisław Kubiak (ur. 1934), Włodzimierz Lebiedziński (1931-2011), Włodzimierz Luty (ur. 1951), Jarosław Ładosz (1924-1997), Włodzimierz Milanowski (1952-2009), Wiesław Mysłek (ur. 1929), Zygmunt Najdowski (1932-1998), Stefan Owczarz (ur. 1955), Bolesław Przywara (1931-2012), Jacek Rąb (1945-2015), Jacek Tittenbrun (1952-2018), Seweryn Żurawicki (1908-1994).

Spiritus movens Stowarzyszenia – jego powstania i późniejszego działania – stanowił prof. dr hab. Jarosław Ładosz (mianowany na Prezesa) i dr Zygmunt Najdowski (wyznaczony Sekretarzem).