O Stowarzyszeniu


Logo SMPStowarzyszenie Marksistów Polskich (SMP) jest najstarszą i największą polską organizacją naukową skupiającą osoby o poglądach marksistowskich, koncentrującą się na prowadzeniu badań oraz na rozwoju myśli i teorii marksistowskiej.

SMP zostało utworzone w Warszawie w 1990 roku z inicjatywy prof. dr hab. Jarosława Ładosza w okresie masowego eliminowania marksizmu i marksistów z uczelni i ośrodków badawczych oraz usuwania literatury marksistowskiej z bibliotek naukowych. Grupa uczonych-marksistów i popularyzatorów marksizmu – z prof. Jarosławem Ładoszem, prof. Sewerynem Żurawickim, dr. Zygmuntem Najdowskim i innymi (łącznie 19 osób) – utworzyła Komitet Założycielski, opracowała Statut i zarejestrowała Stowarzyszenie Marksistów Polskich w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

SMP nie jest związane z żadną partią czy grupą polityczną, zachowując pełną niezależność programową, formalną i materialną. Ma charakter pluralistyczny i jednolitofrontowy, grupując w swoich szeregach osoby o różnych odcieniach i tradycjach ideowych. Celem działania SMP jest podtrzymywanie więzi między badaczami i publicystami-marksistami, wspieranie i pomoc wzajemna w przeciwstawianiu się dyskryminowaniu zwolenników marksizmu w szkolnictwie, placówkach naukowych, kulturalnych i wydawnictwach oraz w życiu publicznym, poprzez urządzanie posiedzeń, konferencji naukowych i spotkań dyskusyjnych oraz wydawnictwa prezentujące dorobek Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na zasadach pracy społecznej członków i sympatyków, a finansowane jest wyłącznie ze składek członkowskich i darowizn.

Dane rejestrowe:

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000101305

Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 006228425

Urząd Skarbowy – nr NIP: 526-13-37-379

Bank – nr konta: 45 1750 0012 0000 0000 3415 8328