Publikacje


W początkowym okresie swojego funkcjonowania (1990-1996), mimo skromnych środków, jakimi dysponowało, Stowarzyszenie Marksistów Polskich wydawało w miarę regularnie następujące czasopisma:

W tym czasie (rok 1994) wydano także jedyną ówcześnie książkę, będącą księgą pamiątkową z okazji 175 rocznicy urodzin i 110 rocznicy śmierci Karola Marksa:

Pod koniec 1996 roku pojawił się nowy tytuł prasowy, który zastąpił „Opinie Krytyczne”, nadal wydawany był „Przegląd Krytyczny”:

Śmierć współtwórcy Stowarzyszenia Marksistów Polskich – prof. dr. hab. Jarosława Ładosza – w listopadzie 1997 r. spowodowała zaprzestanie wydawania czasopism w ramach warszawskiego środowiska SMP, aż do maja 1999 roku, kiedy podjęto decyzję o wydawaniu:

Jego historia trwała do 2003 roku, dwa lata wcześniej zostało zaprzestane także wydawanie „Przeglądu Krytycznego”.

Zapraszamy do lektury archiwaliów SMP. Na nowe tytuły i publikacje, reaktywowanego już Stowarzyszenia, przyjdzie stosowny czas.