Władze


Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu Marksistów Polskich. Do jego prerogatyw należy m.in. wybór członków Zarządu Głównego – kolegialnego organu zarządzającego Stowarzyszeniem pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami – oraz Głównej Komisji Rewizyjnej – organu kontrolnego działalności Stowarzyszenia. Ostatnie Walne Zgromadzenie członków SMP odbyło się w Warszawie 6 stycznia 2016 roku. Od tego momentu, po dzień dzisiejszy, decyzją członków SMP ówcześnie wybrane władze kontynuują pełnienie swoich funkcji.

Zarząd Główny

prof. dr hab. Jerzy Waldemar Kochan – Prezes

Ewa Balcerek – Wiceprezes (rezygnacja z dniem 25.11.2017)

Piotr Tadeusz Strębski – Sekretarz Generalny

Jan Siomra – Skarbnik (rezygnacja z członkostwa z dniem 25.11.2017)

dr hab. Tomasz Rafał Wiśniewski – Członek

Główna Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Jan Kurowicki – Przewodniczący (śmierć w dniu 11.10.2017)

dr Marek Bonawentura Zagajewski – Członek (śmierć w dniu 08.01.2023)

Michał Jerzy Kolasiński – Członek