Opinie Krytyczne. Pismo lewicy (1992-1996)


Opinie Krytyczne„Opinie Krytyczne: pismo lewicy” (ISSN: 1232-3950) było głównym czasopismem wydawanym przez Stowarzyszenie Marksistów Polskich w latach 1992-1996. Było redagowane przez zespół w składzie: Jan Główczyk, Jarosław Ładosz, Zygmunt Najdowski (redaktor naczelny), Jerzy Pyrgała, Józef J. Zabrocki. Wydano łącznie 10 numerów oraz jeden tomik monograficzny w serii „Biblioteczka Opinii Krytycznych” .

nr 1 – marzec 1992 r.:

 • Od wydawców
 • Jarosław Ładosz – Socjalizm dziś (Tezy do dyskusji)
 • Barbara Zawadzka – Jaką drogą? (Refleksje o programie polskiej lewicy)
 • Jan Główczyk – Bankructwo programu L. Balcerowicza
 • Dżentelmeni dyskutują
 • Alexander Zinowiew – Komunizm nie skończył się
 • Zygmunt Najdowski – „Zmierzch systemu” – Jerzego Wiatra

nr 2 – wrzesień 1992 r.:

 • Od redakcji
 • Jan Główczyk – Bankructwo programu Balcerowicza (Część II)
 • Ryszard Nazarewicz – Konspiracyjna PPR a WKP(b) (1943-1944) (w świetle materiałów archiwalnych)
 • Zofia i Zdzisław Marcowie – Teologia wyzwolenia – kontestatorzy w sutannach
 • Ernest Kucza – Czy wyciągnięto wnioski? (Niektóre uwagi o stosunkach polsko-niemieckich)
 • Jarosław Ładosz – Medice, cura te ipsum ze złudzeń
 • (J.G.) – Prywatne – najgorsze
 • Co dalej z socjalizmem?
 • Sprawozdanie USDA
 • „Braterska” pomoc
 • Edward Karolczuk – Drogi i bezdroża „realizmu” pragmatycznego
 • Listy do redakcji

nr 3 – grudzień 1992 r.:

 • Od redaktora
 • Górnicze postulaty
 • Ks. Benjamin Forcano – Teologia wyzwolenia
 • Henryk Chołaj – Zaścianek a globalistyka
 • Jan Główczyk – Bajeczka o powszechnej prywatyzacji
 • Włodzimierz Lebiedziński – Aleksandra Jakowlewa dogmaty – dylematy – złudzenia
 • Zygmunt Najdowski – Spór o „realizm”
 • Ryszard Nazarewicz (oprac. i tłum.) – Z dokumentów Gestapo o NSZ
 • Oświadczenie programowe XX Wszechzwiązkowej Konferencji KPZR „O socjalizm, o jedność komunistów”
 • Przemówienia na pogrzebie Alicji i Piotra Jaroszewiczów
 • Listy do redakcji

nr 1 (4) – 1993 r.:

 • Od Redaktora
 • Seweryn Żurawicki – Czy marksowska teoria rozwoju społecz­nego jest aktualna?
 • Wiesław Mysłek – Na drodze do państwa wyznaniowego
 • Adam Łopatka – Prawa człowieka – jakie dla kogo?
 • Stefan Stakos – Powrót cenzury?
 • Zdzisław Marzec – Którędy droga?
 • Roman Broszkiewicz – Rok 1993 – Lewica
 • Henryk Chołaj – Z okazji 500-lecia spotkania dwóch świa­tów
 • Jarosław Ładosz – Dlaczego rozpadł się socjalizm
 • Stefan Dziabała – W poszukiwaniu socjalistycznej alter­natywy
 • Władysław Zastawny – Wokół „Polskiego wariantu”
 • Warszawskie Porozumienie Lewicy
 • Z życia lewicy
 • Listy do redakcji

[Biblioteczka Opinii Krytycznych] Jan Główczyk, Ponury bilans lat 1990-1992

nr 2 (5) – 1993 r.:

 • Od Redaktora
 • Mieczysław Mieszczankowski – Trzecia droga
 • Oskar Lange – Istota socjalizmu
 • Jan Główczyk – Budżet w ślepym zaułku
 • Andrzej Kalestyński – Czy Polska przetrwa w Trzecim Świecie
 • Władysław Zastawny – Pochwała produkcji
 • J.G. – Błąd kwietniowy
 • Bronisław Minc – Uwagi o chińskich reformach 1993
 • Żivko Subotić – Tło wojny domowej w Jugosławii
 • J.Bielski – W związku z artykułem Z. Marca „Którędy droga”
 • List Warszawskiego Porozumienia Lewicy
 • Oświadczenie Warszawskiego Porozumienia Lewicy
 • List żołnierzy AL do Prezydenta L. Wałęsy
 • Stanisław Kubiak – Rynek jako opium ludu

nr 3 (6) – 1993 r.:

 • Od Redaktora
 • Zygmunt Najdowski – Co dalej?
 • Jarosław Ładosz – Epidemia „prezydenckiej demokracji”
 • Ksawery Wodjan – Na rozdrożu?
 • Włodzimierz Lebiedziński – W. A. Masoł o przyczynach upadku ZSRR
 • Wiesław Mysłek – Unieważnienie teorii ewolucji
 • Stanisław Kociołek – Na marginesie „Krótkiego Sejmu” J. J.Wiatra
 • Rusłan Chasbułatow – Ekonomika nie wytrzyma politycznej konfrontacji
 • Wyniki wyborów 1993
 • Z życia lewicy – Stowarzyszenie Przyjaciół Kuby

nr 1 (7) – 1994 r.:

 • Od redaktora
 • Jan Dziewulski – Kontynuacja prowadzi do klęski
 • Bronisław Minc – O terapii szokowej i jej alternatywie
 • Eugeniusz Szyr – Program SLD i rzeczywistość
 • Jarosław Ładosz – O demokratyczny, pełnowładny samorząd Warszawy
 • Zdzisław Marzec – Pytania o dziś i jutro
 • Władysław Góra – O rzetelny obraz PRL
 • Włodzimierz Lebiedziński – Oszustwo ustrojowe a problem lewicowości
 • Polityczne Oświadczenie II Nadzwyczajnego Zjazdu Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej
 • Władysław Zastawny – Profesor Seweryn Żurawicki

nr 2 (8) – 1994 r.:

 • Od redaktora
 • Paweł Bożyk – Czy Polska ma strategię rozwoju gospodarczego?
 • Jarosław Ładosz – Publiczne – Państwowe – Polityczne
 • Eugeniusz Rafalski – O wiarygodność partnera („Konkordat…” 1993)
 • Ks. Benjamin Forcano – Kuba wolna czy zniewolona
 • Biskupi polscy przed VII Zjazdem PZPR
 • Waldemar Jaskólski – Znamienny regres
 • Danuta Rycerz – Polonika w historii i kulturze kubańskiej
 • Ksawery Wodjan – Ciszej Panowie!
 • Z życia lewicy: W pięćdziesięciolecie Polski Ludowej
 • Z poczty redakcyjnej

nr 1 (9) – 1995 r.:

 • Od redaktora
 • Jarosław Ładosz – Sąd kasujący ustawy i dyktujący parlamentowi ich wykładnię
 • Jan Dziewulski – Lewica polska i jej program
 • Władysław Góralski – Obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej
 • Bronisław Minc – Statystyka obala mity polskiej prywatyzacji
 • Stefan Dziabała – Klasowy kształt solidarnościowej rewolucji
 • Waldemar Michna – O reprywatyzacji
 • Włodzimierz Lebiedziński – Zapomniana kartka z dziejów bolszewizmu
 • Protokół z posiedzenia Komitetu Petersburskiego RSDRP(b) 1 (14) listopada 1917 r.
 • Wykrzykniki – Pytajniki
 • Listy do redakcji
 • Xawery Wodjan – Narodziny klasy
 • [wkładka do numeru] Odezwa Społecznego Komitetu Uczczenia 50 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem i powrotu Ziem Piastowskich do Polski

nr 1 (10) – 1996 r.:

 • Jan Główczyk – Lekcja polska
 • Wiesław Mysłek – Akcja Katolicka
 • Andrzej Wasilewski – Czy Polacy zdobędą się na normalność
 • Stanisław Kociołek – Autoportret pokolenia?
 • Adam Schaff – Victory
 • Joaquin Buresi – Kontekst globalny, nierówności, uświatowienie i walka klas
 • Jarosław Ładosz – Sympozjum w Wuppertalu w 100-lecie śmierci Engelsa
 • Listy do Redakcji