FAQ SMP! (albo prawie wszystko co byś chciał-a wiedzieć o SMP)


W związku z napływającymi zapytaniami i deklaracjami w sprawie uczestnictwa w Stowarzyszeniu Marksistów Polskich, by oszczędzić czas nam i zainteresowanym, przygotowaliśmy poniższy zbiór „Najczęściej zadawanych pytań” (z angielska FAQ) wraz z odpowiedziami. Niech stanowi on kierunkowskaz i przedmiot zastanowienia wobec myśli o afiliacji. Nie wszystko jest bowiem dla każdego.

* * * Najistotniejsze * * *

1. Czym jest Stowarzyszenie Marksistów Polskich (SMP)?

SMP jest formalnie i realnie stowarzyszeniem osób zainteresowanych badaniem, rozwijaniem, zachowaniem (przetrwaniem) i propagowaniem myśli marksistowskiej. Nie jest partią polityczną. Nie odczuwamy potrzeby „interwencji” stanowiskami, oświadczeniami czy innymi uchwałami w każdym pojawiającym się problemie (choć wiele aż się o to prosi). Cenimy sobie bardziej zimną refleksję i słowa G.W.F. Hegla: „Sowa Minerwy wylatuje dopiero z zapadnięciem zmierzchu”. SMP jest przez nas traktowany jako środek do edukacji, narzędzie do realizacji celu, a nie cel sam w sobie.

Jako marksiści pamiętamy, że w zamierzeniu Autora tej teorii marksizm jest „bezwzględną krytykę wszystkiego, co istnieje; bezwzględną w tym sensie, że krytyka nie boi się ani własnych wyników, ani konfliktu z istniejącymi potęgami”. Tak staramy się działać.

2. Jakie jest nasze najogólniejsze postrzeganie obecnej sytuacji?

Podobnie jak 150 lat temu, w czasach pierwszych marksistów. Dostrzegamy konieczność pracy od i u podstaw, względem elementarnych często spraw. Obrzucanie siebie przez oponentów politycznych mianem „bolszewików”, „komunistów” świadczy o żywotności w strachu klas panujących i ich przedstawicieli (politycznych, ideologicznych, medialnych, literackich) względem myśli marksistowskiej i jej prawdziwie krytycznego charakteru względem status quo. Nienawiść do marksizmu jest tym, co historycznie jednoczy wszelkiej maści liberałów, konserwatystów, narodowców, prawicowców, „lewicowców”, faszystów. Tłumaczenie – na gruncie polskim – wszelkich niepowodzeń funkcjonowania i reprodukcji kapitalizmu różnymi „zaszłościami komunizmu” (w sferze gospodarki, instytucji państwowych, mentalnej itd.) – ponad 35 lat (czyli prawie dwa pokolenia) od restauracji kapitalizmu mogłoby u osób inteligentnych wzbudzać tylko uśmiech politowania, jednakże świadczy o czymś innym: „Widmo krąży po Europie – widmo komunizmu. Wszystkie potęgi starej Europy połączyły się dla świętej nagonki przeciw temu widmu, papież i car, Metternich i Guizot, francuscy radykałowie i niemieccy policjanci. Gdzie jest taka partia opozycyjna, któraby nie była okrzyczana za komunistyczną przez swych przeciwników, będących u władzy; gdzie jest taka partia opozycyjna któraby nie rzucała nawzajem piętnującego zarzutu komunizmu zarówno bardziej od siebie postępowym przedstawicielom opozycji, jak i swoim reakcyjnym przeciwnikom. Dwojaki wniosek wypływa z tego faktu. Komunizm jest już przez wszystkie potęgi europejskie uznany za potęgę.”

3. Jaki jest stosunek SMP do innych organizacji o profilu marksistowskim?

SMP wita z radością wszystkie inicjatywy społeczne, których celem jest propagowanie myśli marksistowskiej, emancypacji i upodmiotowienia klasy robotniczej. Na obecnym etapie rozwoju historycznego uważamy, że nie istnieje jednoznacznie uznany autorytet w zakresie skutecznych działań i osiągnięcia celu i każdy ma prawo – na równych zasadach – szukać i przedstawiać formy i metody działań prowadzące do celu. Pozostajemy z dystansem wobec licznych inicjatyw odwołujących się do marksizmu (lub jego historycznych następstw i kierunków rozwojowych), które są jedynie emanacją rozdrobnienia i wielości towarowej na kapitalistycznym rynku i w istocie ich działania sprowadzają się do konkurencji między sobą. Traktowanie siebie jako samoistnego celu istnienia, zamiast jedynie środka w dążeniu do czegoś poza tą partykularnością, uznajemy za przejaw degeneracji myśli marksistowskiej. Dostrzegamy i traktujemy z dystansem wszystkie osoby i inicjatywy, których postawę najlepiej określają słowa Stefana Kisielewskiego „To, że jesteśmy w dupie [kapitalizmu – przyp. nasz] to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać”. Mamy świadomość, że „Ideologia klasy panującej jest ideologią panującą” (Marks/Engels) i ma ona – niczym powietrze, którym na co dzień oddychamy – wpływ także na „marksistów” i osoby marksizmem zainteresowane.

4. Jestem już członkiem innej organizacji, czy mogę stać się członkiem SMP?

Oczywiście, jeśli podzielasz cele i zasady naszego działania. Jeśli forum SMP uznajesz za potencjalne pole do agitacji własnej organizacji, lub dokonania infiltracji naszego środowiska – odpuść sobie. Jeśli chcesz realnie pomóc w realizacji stawianych przez nas celów – poprzez swoje teksty, dokonywane tłumaczenia, prace o charakterze plastycznym, udostępnianie literatury czy wsparcie materialne – zapraszamy. Martwe dusze niech pozostają martwe w miejscach do tego przeznaczonych.

* * * Mniej istotne * * *

5. Czy organizujemy zebrania, konferencje, „eventy”?

Jako, że jesteśmy osobami mieszkającymi w różnych zakątkach Polski, mamy swoje codzienne obowiązki, ograniczenia czasowe, zdrowotne i wiekowe (często utrudniające poruszanie), organizacja wszelkich zebrań, konferencji i „eventów” musi brać pod uwagę stosunek między koniecznym nakładem sił a uzyskiwanym efektem. I tak, głównie z konieczności a nie mody, organizujemy takowe przy wykorzystaniu łączności internetowej.

6. Czy posiadacie struktury w mieście X, na wsi Y?

Formalnych struktur nie posiadamy nigdzie „w terenie”, jednak główną strukturą są dla nas nasi członkowie i sympatycy. Jeśli chcą się oddolnie spotykać w swoim zakresie to zawsze takowe działania wspieramy i ułatwiamy kontakt między zainteresowanymi osobami.

7. Czy będziecie wykorzystywać także inne platformy i formy działalności poza obecnymi?

Tak, być może, nie wiemy. Wszystko zależy od środków, czasu, chętnych do podejmowania tych działań itd. Póki co robimy to, co jest w zasięgu naszych możliwości.

* * *

Powyższe FAQ jest rozwojowe, i jeśli pojawiać się będą inne pytania, na które odpowiedź jest nurtująca naszych zainteresowanych, będziemy je zamieszczać.

Pozostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.