Sekcje i Grupy robocze


Celem animacji oraz zintensyfikowania życia i aktywności wewnętrznej w Stowarzyszeniu Marksistów Polskich istnieją Sekcje tematyczne i Grupy robocze celem prowadzenia prac nad szczegółowymi zagadnieniami związanymi z problematyką danej Sekcji i Grupy.

W pracach Sekcji tematycznych i Grup roboczych może brać udział każdy zainteresowany członek SMP. Sekcje tematyczne i Grupy robocze odbywają swoje zebrania wedle potrzeb, niezależnie od ogólnych zebrań członków SMP i posiedzeń władz statutowych. Na poniższych podstronach będą pojawiać się informacje dotyczące bieżącej pracy poszczególnych Sekcji i Grup.

Na tę chwilę w ramach SMP działa: