Konferencje


Przynajmniej raz w roku Stowarzyszenie Marksistów Polskich organizuje otwartą i publicznie dostępną Konferencję, podczas której, obok prezentacji dorobku występujących prelegentów, poddajemy dyskusji problematykę będącą „tematem przewodnim” Konferencji.

Na niniejszych stronach będziemy informować o terminach i miejscach kolejnych Konferencji, a także odnotowywać informacje o wcześniejszych tego typu przedsięwzięciach SMP.