Archiwum


W dziale tym uwypuklamy najciekawsze naszym zdaniem artykuły i teksty powstałe w początkowym dziesięcioleciu istnienia Stowarzyszenia Marksistów Polskich. Były one najczęściej publikowane w drukach zwartych SMP – wydawanych przezeń czasopismach. Wszystkich chętnych zapoznaniu się z innymi archiwalnymi materiałami opracowanymi przez członków Stowarzyszenia – zapraszamy na strony poświęcone archiwum „Opinii Krytycznych”, „Przeglądu Krytycznego”, „Nowych Horyzontów” i „Biuletynu SMP”.