Wsparcie działań


Stowarzyszenie Marksistów Polskich ceni sobie i dba o swoją niezależność. Utrzymujemy się tylko i wyłącznie ze składek naszych członków oraz datków/darowizn od osób fizycznych – naszych członków i sympatyków. Nie szukamy i nie korzystamy z „grantów”, „sponsoringu”, „fundacji”, „reklamodawców” itd. – jakkolwiek by ich źródła nie wyglądały. Dzięki temu robimy i głosimy tylko to, co sami uważamy za stosowne i „słuszne”.

Nie oznacza to jednak, że prowadzone przez nas prace nie wymagają wsparcia. Praca ma swój koszt w postaci kosztu utrzymania osoby tę pracę wykonującą. Nawet gdybyśmy byli robotami wymagalibyśmy do swego działania energii, części zamiennych, pomieszczenia wykonywanej pracy, czasem także „nowego modelu”. Starożytni Rzymianie mieli świadomość, że primum vivere, deinde philosophari – najpierw trzeba żyć, aby móc filozofować. Im bardziej będziemy żywi, tym bardziej będziemy mogli być aktywni w tym co robimy. Efekty naszych prac są, były i zawsze będą darmowe/bezpłatne i dostępne w sposób nieograniczony dla wszystkich zainteresowanych, bo uparcie – oświeceniowo – wierzymy, że edukacja musi być darmowa/bezpłatna i dostępna w sposób nieograniczony jakimikolwiek czynnikami…

Razem możemy to zrealizować.

* * *

Na niniejszej stronie wymieniamy wszystkich, którzy wspomogli działalność Stowarzyszenia Marksistów Polskich i przyczynili się do umożliwienia kontynuacji jego aktywności. Strona ta ma charakter „podziękowania”, jak również potwierdzenia otrzymania wsparcia. Jako że wola wsparcia może mieć kierunkowy charakter (na określony cel), poniższa lista wyszczególnia obszary, które wymagają szczególnego wsparcia.

Jeśli chcesz wspomóc FINANSOWO działanie SMP (każda forma działania pochłania poświęcony czas, niektóre formy działania wymagają nakładu na infrastrukturę) prosimy o zaznaczenie przy wpłacie celu wsparcia (w formie – „Datek na SMP – MED”, „Datek na SMP – Kapitał”, „Datek na SMP – WILD”, „Datek na SMP – Tłumaczenia”, „Datek na SMP – Infrastruktura” itd.).

I. Digitalizacja 39 tomów „Dzieł” Karola Marksa i Fryderyka Engelsa (cel: „MED”) – do realizacji

Docelowo chcemy udostępnić publicznie (wszystkim zainteresowanym) komplet (korpus) „Dzieł” Marksa i Engelsa w formie pliku pdf z opcją wyszukiwania tekstu. Udostępnienie będzie poprzez strony SMP oraz CBSM (Centrum Badań i Studiów Marksistowskich – https://www.marksizm.edu.pl), pliki będą „podpisane” na każdej stronie znakiem wodnym „smp.edu.pl”. Technicznie patrząc, działania digitalizacji obejmują następujące (czasochłonne) czynności: skanowanie strony w odcieniach szarości, obrót pozyskanego obrazu, rozcięcie podwójnych stron, wyrównanie stron, kadrowanie stron, wyrównanie zniekształconych linii tekstu, zapis do wersji czarno-białej, czyszczenie stron z obiektów innych niż tekst/grafika, ustalenie obszarów tekstu i grafiki na stronach, dokonanie optycznego rozpoznania znaków (OCR), korekta tekstu po OCR, nałożenie znaku wodnego, zapis do pliku PDF z możliwością przeszukiwania tekstowego pliku.

Ten cel wsparli:

II. Digitalizacja wszystkich tomów „Kapitału” Karola Marksa (cel: „Kapitał”) – zrealizowany!

Docelowo chcemy udostępnić publicznie (wszystkim zainteresowanym) komplet „Kapitału” Karola Marksa (wraz z dodatkami opracowanymi przez F. Engelsa) w formie pliku pdf z opcją wyszukiwania tekstu. Udostępnienie będzie poprzez strony SMP oraz CBSM (Centrum Badań i Studiów Marksistowskich – https://www.marksizm.edu.pl), pliki będą „podpisane” na każdej stronie znakiem wodnym „smp.edu.pl”. Technicznie patrząc, działania digitalizacji obejmują następujące (czasochłonne) czynności: skanowanie strony w odcieniach szarości, obrót pozyskanego obrazu, rozcięcie podwójnych stron, wyrównanie stron, kadrowanie stron, wyrównanie zniekształconych linii tekstu, zapis do wersji czarno-białej, czyszczenie stron z obiektów innych niż tekst/grafika, ustalenie obszarów tekstu i grafiki na stronach, dokonanie optycznego rozpoznania znaków (OCR), korekta tekstu po OCR, nałożenie znaku wodnego, zapis do pliku PDF z możliwością przeszukiwania tekstowego pliku.

Ten cel wsparli:

  1. dr W.L.: 500 PLN [prace nad I tomem] + 500 PLN [prace nad II tomem] + 500 PLN [prace nad IV tomem] + 500 PLN [prace nad III tomem]

III. Digitalizacja 55 tomów „Dzieł wszystkich” Włodzimierza I. Lenina (cel: „WILD”) – do realizacji

Docelowo chcemy udostępnić publicznie (wszystkim zainteresowanym) komplet (korpus) „Dzieł wszystkich” Włodzimierza I. Lenina w formie pliku pdf z opcją wyszukiwania tekstu. Udostępnienie będzie poprzez strony SMP oraz CBSM (Centrum Badań i Studiów Marksistowskich – https://www.marksizm.edu.pl), pliki będą „podpisane” na każdej stronie znakiem wodnym „smp.edu.pl”. Technicznie patrząc, działania digitalizacji obejmują następujące (czasochłonne) czynności: skanowanie strony w odcieniach szarości, obrót pozyskanego obrazu, rozcięcie podwójnych stron, wyrównanie stron, kadrowanie stron, wyrównanie zniekształconych linii tekstu, zapis do wersji czarno-białej, czyszczenie stron z obiektów innych niż tekst/grafika, ustalenie obszarów tekstu i grafiki na stronach, dokonanie optycznego rozpoznania znaków (OCR), korekta tekstu po OCR, nałożenie znaku wodnego, zapis do pliku PDF z możliwością przeszukiwania tekstowego pliku.

Ten cel wsparli:

  1. prof. dr hab. Z.W.: 300 PLN [prace nad tomem 27]

IV. Digitalizacja „Zarysu krytyki ekonomii politycznej” Karola Marksa (cel: „Grundrisse”) – zrealizowany!

Docelowo chcemy udostępnić publicznie (wszystkim zainteresowanym) wydany pod koniec istnienia PRL komplet notatek Karola Marksa, które pozostały mu po pracy nad „Kapitałem” – znane pod tytułem „Zarys krytyki ekonomii politycznej”, a skrótowo (z języka niemieckiego): „Grundrisse”. Publikacja byłaby w formie pliku pdf z opcją wyszukiwania tekstu. Udostępnienie będzie poprzez strony SMP oraz CBSM (Centrum Badań i Studiów Marksistowskich – https://www.marksizm.edu.pl), pliki będą „podpisane” na każdej stronie znakiem wodnym „smp.edu.pl”. Technicznie patrząc, działania digitalizacji obejmują następujące (czasochłonne) czynności: skanowanie strony w odcieniach szarości, obrót pozyskanego obrazu, rozcięcie podwójnych stron, wyrównanie stron, kadrowanie stron, wyrównanie zniekształconych linii tekstu, zapis do wersji czarno-białej, czyszczenie stron z obiektów innych niż tekst/grafika, ustalenie obszarów tekstu i grafiki na stronach, dokonanie optycznego rozpoznania znaków (OCR), korekta tekstu po OCR, nałożenie znaku wodnego, zapis do pliku PDF z możliwością przeszukiwania tekstowego pliku.

Ten cel wsparli:

  1. dr E.K. [udostępnienie skanu]

V. Digitalizacja „Przyczynków do historii kwestii polskiej. Rękopisy z lat 1863-1864” Karola Marksa (cel: „Kwestia polska”) – do realizacji

Docelowo chcemy udostępnić publicznie (wszystkim zainteresowanym) wydany pod koniec istnienia PRL komplet notatek Karola Marksa, które pozostały mu po pracy nad tzw. kwestią polską. Publikacja byłaby w formie pliku pdf z opcją wyszukiwania tekstu. Udostępnienie będzie poprzez strony SMP oraz CBSM (Centrum Badań i Studiów Marksistowskich – https://www.marksizm.edu.pl), pliki będą „podpisane” na każdej stronie znakiem wodnym „smp.edu.pl”. Technicznie patrząc, działania digitalizacji obejmują następujące (czasochłonne) czynności: skanowanie strony w odcieniach szarości, obrót pozyskanego obrazu, rozcięcie podwójnych stron, wyrównanie stron, kadrowanie stron, wyrównanie zniekształconych linii tekstu, zapis do wersji czarno-białej, czyszczenie stron z obiektów innych niż tekst/grafika, ustalenie obszarów tekstu i grafiki na stronach, dokonanie optycznego rozpoznania znaków (OCR), korekta tekstu po OCR, nałożenie znaku wodnego, zapis do pliku PDF z możliwością przeszukiwania tekstowego pliku.

Ten cel wsparli:

VI. Tłumaczenia klasycznych autorów myśli marksistowskiej (cel: „Tłumaczenia”) – do realizacji

Dążymy docelowo do publikacji na stronie SMP dwóch-trzech tekstów dziennie, by utrzymywać atrakcyjność informacyjną strony oraz udostępniać wszystkim zainteresowanym panoramę myśli marksistowskiej (historyczną i teraźniejszą).

Ten cel wsparli:

VII. Dokończenie pracy nad „Teologią kieszonkową” Holbacha (cel: „Holbach”) – de realizacji

Dążymy do ukończenia rozpoczętego jeszcze przez prof. Jarosława Ładosza a przerwanego Jego śmiercią działania zmierzającego do publikacji w języku polskim wydania „Teologii kieszonkowej” Paul Henry Thiry, barona d’Holbacha. Do ukończenia jest naniesienie korekty (dokonanej przez filolog) na tłumaczenie, poprawienie dokonanego składu komputerowego tekstu (obecnie na 128 stronach B5), wygenerowanie pliku pdf z finalną wersją pracy. Do rozważenia w kolejnym kroku: czy praca zostanie udostępniona poprzez Internet wszystkim zainteresowanym czy też przeznaczona do druku tradycyjnego (lub jedno i drugie) – na zasadach odpłatnych lub nie.

Ten cel wsparli:

VIII. Nagrywanie audiobooków i podcastów (cel: „Audiobooki”) – do realizacji

W związku z generalnym kryzysem czytelnictwa (nie wchodząc w przyczyny tego stanu rzeczy) chcemy udostępniać wszystkim zainteresowanym literaturę marksistowską w formacie nagrań dźwiękowych. Nagrane książki można będzie wysłuchać na dowolnym urządzeniu elektronicznym (telefon-smartfon, tablety, odtwarzacze MP3, komputer, telewizor), np. podczas prowadzenia samochodu czy innych czynności wykluczających możliwość czytania.

Ten cel wsparli:

IX. Pokrycie kosztów serwera i domen/adresów internetowych (cel: „Infrastruktura”) – do realizacji

SMP korzysta z komercyjnego serwera i wykorzystuje dwa adresy internetowe: smp.edu.pl i mysl-marksistowska.pl Ich koszty generowane są rokrocznie.

Ten cel wsparli:

* * *

Wsparcia finansowego można udzielić poprzez:

nr telefonu +48 504 699 231
tradycyjny przelew bankowy nr konta (Bank Pekao): 07 1950 0001 2006 8176 8362 0002

Z góry dziękujemy!!!