Książki


Karolowi MarksowiDotychczas Stowarzyszeniu Marksistów Polskich udało się opublikować jedną książkę, będącą zbiorem artykułów i dyskusji dotyczącej tych tekstów, w związku z rocznicami urodzin i śmierci Karola Marksa.

Na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, Jarosław Ładosz dokonał przekładu na język polski klasycznej pozycji antyklerykalnego materializmu francuskiego autorstwa Paula Henry’ego Thiry’ego – barona d’Holbacha: „Teologii kieszonkowej”. Niestety brak wydawcy zainteresowanego tą publikacją, jak również brak funduszy, spowodował, że książka ta od prawie 20 lat czeka na swe wydanie.

„Karolowi Marksowi w 175 rocznicę urodzin i 110 rocznicę śmierci. Księga pamiątkowa”, Warszawa 1994, ss. 124:

 • W HOŁDZIE KAROLOWI MARKSOWI (w 175 rocznicę urodzin i 110 rocznicę śmierci)
 • Włodzimierz Lebiedziński – Dialektyka indywidualizmu i kolektywizmu
 • Jarosław Ładosz – Demokracja parlamentarna – republika rad – dyktatura proletariatu
 • Wacław Mejbaum – O pewnych właściwościach ideologii lokalnego socjalizmu
 • Bronisław Minc – Inflacyjna depresja
 • Adam Schaff – Pragmatyczna funkcja marksizmu w dobie obecnej
 • Jacek Tittenbrun – Prywatyzacja w Polsce a pracownicza własność akcji w ujęciu ekonomiczno-socjologicznym
 • Jerzy J. Wiatr – Myśl polityczna Karola Marksa a problem dyktatury proletariatu
 • Władysław Góralski – Wietnam w poszukiwaniu dróg socjalistycznego rozwoju (komunikat)
 • Dyskusja z udziałem: Stefan Dziabała, Mirosław Nadelwicz, Łukasz Gołębiewski, Zygmunt Najdowski, Marian Lot-Flieger, Eugeniusz Szyr, Włodzimierz Luty, Jacek Tittenbrun, Barbara Zawadzka
 • Odpowiedzi dyskutantom: Włodzimierz Lebiedziński, Jarosław Ładosz