Nowe Horyzonty. Pismo lewicy (1996-1997)


Nowe Horyzonty„Nowe Horyzonty. Pismo lewicy” (ISSN: 1427-597X) było czasopismem wydawanym nieregularnie w latach 1996-1997 przez prof. Jarosława Ładosza (wydawca) i redagowanym przez zespół w składzie: Wiesław Bek, Jan Dziewulski, Władysław Góralski, Jerzy Kraszewski, Jarosław Ładosz (redaktor naczelny), Zygmunt Najdowski.

Ukazały się tylko dwa numery. Dalsze wydawanie czasopisma zostało przerwane śmiercią Jarosława Ładosza w listopadzie 1997 roku.

nr 1 – listopad 1996 r.:

 • Od Redakcji
 • Marian Dobrosielski – NATO a bezpieczeństwo Polski
 • Jarosław Ładosz – Co przyjdzie Polsce z wejścia do NATO i Unii Europejskiej
 • Jan Dziewulski – Sprawiedliwość społeczna jako przedmiot sporu
 • Bronisław Minc – Oceny i propozycje
 • Eugeniusz Szyr – Pierwsza dekada
 • W.G. – Proroctwa i rzeczywistość
 • List otwarty Klubu Polskiej Racji Stanu
 • Rezolucja warszawskiej organizacji POKOLENIA
 • Drzazgi
 • Na półce z książkami

nr 2 – 1997 r.:

 • Jarosław Ładosz – Konstytucja ograniczonej suwerenności
 • J. Szadoł – Niepodległe sądownictwo ponad i nad narodem
 • List profesorów w sprawie artykułu 13. Konstytucji
 • Andrzej M. Zawiślak – Drogi i bezdroża integracji
 • Ryszard Nazarewicz – Wokół kwestii wojny domowej
 • Władysław Góralski – Glosa do artykułu E. Szyra
 • St.K. – Amerykańskie dylematy
 • Jan Garot – Bezrobocie w rozwiniętych krajach kapitalistycznych
 • Jarosław Ładosz – W sprawie „sprawiedliwości społecznej”
 • Józef Zeten – Cichy Wrzodak