Biblioteka


W związku z nowopowstającą biblioteką i czytelnią, Stowarzyszenie Marksistów Polskich zaprasza wszystkich do przekazywania na jej rzecz literatury (książek, czasopism, druków ulotnych itd.) o tematyce marksistowskiej i historii ruchu robotniczego. Biblioteka wraz z czytelnią będzie działać w Warszawie i będzie mieć charakter otwarty oraz ogólnodostępny dla każdego zainteresowanego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.


Do czasu utworzenia stacjonarnego lokalu, w którym będzie udostępniony księgozbiór Stowarzyszenia Marksistów Polskich, prowadzona będzie systematyczna digitalizacja książek i innych materiałów znajdujących się w posiadaniu Stowarzyszenia celem udostępnienia ich w formie elektronicznej. Ze zbiorów mogą swobodnie korzystać wszyscy płacący regularnie składki członkowskie członkowie SMP. Informacje i zbiory udostępniane są poprzez stronę „Centrum Badań i Studiów Marksistowskich” .