Członkostwo


Członkiem Stowarzyszenia Marksistów Polskich może zostać osoba fizyczna, zarówno posiadająca polskie obywatelstwo, jak i obcokrajowiec, niezależnie od miejsca zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzystająca z praw publicznych, która zgadza się z zapisami Statutu SMP, dokumentów programowych Stowarzyszenia i chce uczestniczyć w realizacji jego celów.

Aby móc przystąpić do SMP należy wydrukować i wypełnić deklarację członkowską, a następnie skontaktować się z Zarządem Głównym.

Członkowie SMP regularnie płacący składki członkowskie mają (poza biernym i czynnym prawem wyborczym do wszelkich władz Stowarzyszenia; prawem uczestnictwa w statutowych zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym; prawem uczestnictwa we wszelkich imprezach Stowarzyszenia i prawem korzystania z jego urządzeń i pomocy) także prawo bezpłatnego dostępu do:

  • wszystkich publikacji Stowarzyszenia (biuletyny, czasopisma, książki),
  • biblioteki książek i publikacji marksistowskich,
  • konta poczty elektronicznej w domenie @smp.edu.pl,
  • wewnętrznej listy dyskusyjnej służącej nieskrępowanej dyskusji między wszystkimi członkami SMP, przekazywaniu sobie informacji, dzieleniu się ciekawostkami itd,
  • wewnątrzorganizacyjnej przestrzeni roboczo-dyskusyjnej na protokole Matrix.

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia ze stycznia 2016 roku wysokość składek dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia wynosi:

  • 15 zł/miesięcznie w przypadku osób czynnych zawodowo,
  • 10 zł/miesięcznie w przypadku bezrobotnych, studentów/uczniów, emerytów i rencistów.

* * *

Działalność w Stowarzyszeniu Marksistów Polskich NIE przynosi/ułatwia:

  • korzyści materialnych (pieniędzy),
  • korzyści personalnych (kariery),
  • korzyści prestiżowych (wstępu na tzw. „salony”).

Czasem może nawet ograniczać lub uniemożliwiać dostęp do tych „korzyści” . Prosimy więc o przemyślenie swoich motywacji przed wypełnieniem deklaracji.

Warto też wziąć pod uwagę (mimo pewnego, z uwagi na dzisiejsze czasy, wyolbrzymienia problemu) następujące słowa jednego z twórców tzw. „Teorii krytycznej” Maxa Horkheimera (opublikowane w jego Dyskusji o rewolucji (w: idem., Zmierzch. Notatki z Niemiec 1931-1934)):

„Droga kariery rewolucyjnej nie prowadzi przez bankiety i zaszczytne tytuły, interesujące badania i profesorskie zarobki, lecz przez nędzę, hańbę, niewdzięczność, więzienie; jest to droga w nieznane, które rozjaśnia jedynie nadludzka nieomal wiara. Dlatego też ludzie tylko uzdolnieni rzadko robią taką karierę.”

Wszyscy członkowie, którzy sobie tego zażyczą, mogą liczyć na poufność i anonimowość.