Odcienia marksizmu

W tej kategorii prezentujemy perspektywę różnych odcieni myśli marksistowskiej. Nie zawsze się z nimi zgadzamy, jednak uznajemy wartość ich poznania i brania pod uwagę w toczących się dyskusjach między marksistami.


Uwaga: powyższy tekst jest znacznie rozszerzoną i ponownie opracowaną wersją referatu wygłoszonego na Konferencji Naukowej Zakładu Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych Instytutu Nauk Politycznych (Politologii) Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 11-12.XII.1997 r. we Wrocławiu. (Z..W., 30.III.2024 r.) 1. PRZYCZYNY UPADKU POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ Aktualnie mija 35 lat od czasu ostatecznego […]

Upadek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i odbudowa nowej partii komunistycznej ...


2
Komuniści historycznie potępiają i sprzeciwiają się wszelkim wojnom między imperializmami, które stanowią najwyższy punkt degeneracji kapitalistycznego świata. W imperializmie wojny między państwami burżuazyjnymi mają tylko jednego przegranego – międzynarodowy proletariat. Komuniści nie wzywają robotników do opowiedzenia się za zwycięstwem jednego lub drugiego imperialistycznego frontu, bo oba są równie reakcyjne, jak […]

ICP – Imperialistyczne starcie ostatnim aktem kryzysu Kapitału


Publikujemy tłumaczenie oracji nad grobem Karola Marksa wygłoszoną 17 marca 2024 r. przez Alexa Gordona (Przewodniczącego związku zawodowego kolejarzy, pracowników marskich i sektora transportu – RMT) na cmentarzu Highgate w Londynie. * * * Zebraliśmy się tutaj w 141. rocznicę śmierci jednego z dwóch twórców socjalizmu naukowego. W sobotę 17 […]

Alex Gordon – Marks rozpoznałby dzisiejszy świat skorumpowanej i dekadenckiej ...Społeczeństwa podzielone na klasy – społeczeństwo niewolnicze, feudalizm, kapitalizm, które następują po sobie aż do dnia dzisiejszego po znacznie dłuższej historycznej epoce prymitywnego komunizmu – były nieuniknionymi stanami w przemijającej historii ludzkości, które, umożliwiając rozwój sił wytwórczych, wyalienowały i tymczasowo uśmierciły społeczny instynkt ludzkości do jednoczenia się i wspólnej pracy, […]

ICP – Patriarchat jest filarem kapitalizmu i upadnie wraz z ...


1
Sztuczna inteligencja (AI) jest w ostatnich latach przedmiotem wielu debat i spekulacji, a wiele osób twierdzi, że wkrótce stanie się świadoma i potencjalnie nawet przewyższy ludzką inteligencję. Jednakże jako socjaliści musimy podejść do tego pytania z perspektywy materialistycznej, badając podstawowe przyczyny i warunki, które byłyby niezbędne do takiego rozwoju. Jest […]

Daniel Morley – Sztuczna inteligencja: zagłada dla ludzkości czy dla ...


Określenie hipotetycznego stanowiska Karola Marksa w kwestii sztucznej inteligencji stanowi trudne wyzwanie, biorąc pod uwagę czasową i technologiczną odległość między jego epoką a teraźniejszością. Niemniej jednak, aby wyciągnąć możliwe implikacje, można przeanalizować jego kluczowe idee i zasady. Najważniejsze troski Marksa koncentrowały się na wzajemnych relacjach między pracą, kapitałem i władzą […]

Max X – Marksistowskie stanowisko w sprawie sztucznej inteligencjiSłówko wstępne od tłumacza: Poniższy tekst pochodzi z dwumiesięcznika „Against the Current” („Pod prąd”) wydawanego przez amerykańską organizację trockistowską Solidarity. Solidarity powstała – i do dziś działa – w 1986 roku, a jej nazwa (po polsku:„Solidarność”) była pierwotnie po części hołdem dla „Solidarności” – wspieranego przez USA związku zawodowego w […]

Sam Friedman – Czym jest „klasa robotnicza”?


10
My, partie komunistyczne i robotnicze tworzące Europejską Akcję Komunistyczną, zebraliśmy się na konferencji zorganizowanej w drugim roku imperialistycznej wojny na Ukrainie, aby ocenić doświadczenia i wnioski komunistów w okresie, który mamy za sobą. 17 lutego, po konferencji, której w Stambule gospodarzem była Komunistyczna Partia Turcji, oświadczamy, że działamy z następującym […]

Stanowisko EAK: Dwa lata od początku wojny imperialistycznej na Ukrainie: ...


Choć nie możemy jeszcze rozpatrzyć historycznych konsekwencji rzezi, możemy ją – gdy zbliża się do końca – chociaż obiektywnie zbadać z socjalistycznego punktu widzenia. Mówi się, że ludy bałkańskie walczą za sprawę cywilizacji, wolności i niepodległości ludów; akceptuje się jako bezsporny dogmat, że zniknięcie Turcji z mapy Europy będzie solidną […]

Amadeo Bordiga – Wojna bałkańskaW ciągu swego stuletniego zaledwie panowania klasowego burżuazja stworzyła siły wytwórcze bardziej masowe i potężne, niż wszystkie pokolenia poprzednie razem wzięte. Ujarzmienie sił przyrody, rozpowszechnienie maszyn, zastosowanie chemii w przemyśle i rolnictwie, żegluga parowa, koleje żelazne, telegrafy elektryczne, przysposobienie pod uprawę całych części świata, uspławnienie rzek, całe jakby spod ziemi […]

John Bellamy Foster – Przyroda i Manifest komunistyczny


Dzięki pracy Michała Rams-Ługowskiego z kanału Pojęcia przy pracy mamy możliwość zaproponować polskiemu odbiorcy zbiór fragmentów z filmu dokumentalnego „Nascita di una dittatura” (Narodziny dyktatury) w reżyserii Sergio Zavoli, który ukazał się w 1972 roku we włoskiej telewizji publicznej. Amadeo Bordiga udzielił wywiadu jego twórcom w czerwcu 1970 roku, na […]

Faszyzm i Komunistyczna Partia Włoch – jedyny wywiad Amadeo Bordigi ...


1
W ramach realizacji naszego upamiętnienia 100 rocznicy śmierci Włodzimierza Iljicza Uljanowa (Lenina) mamy zaszczyt ogłosić udostępnienie cyfrowej reprodukcji (z dokonanym cyfrowym rozpoznaniem znaków – OCR) 41 tomu „Dzieł wszystkich” Lenina zawierającego m.in. tak znane prace jak „Dziecięca choroba 'lewicowości’ w komunizmie”, „II Kongres Międzynarodówki Komunistycznej” i „Zadania związków młodzieży”, ale […]

Tom 41 „Dzieł wszystkich” W. I. Lenina w otwartym dostępie!