Komentarze


„Zielony ład” stał się wcieleniem całego zła, które nęka polskiego rolnika. Tymczasem „zielony ład” to tylko proekologiczne tumanienie Komisji Europejskiej, tego centrum lobbingu korporacji z wszystkich sektorów gospodarki. Miałby on chronić atmosferę poprzez ograniczanie emisji dwutlenku węgla? Jednak nie trafia w sedno problemu, a jest nim wzrost gospodarczy, kolejne inwestycje […]

Jedni nafaszerują cię mięsem, drudzy ołowiem. Z jakim ładem powinien ...Wczoraj minęła 33 rocznica jednego z najbardziej nieznanych historycznych zdarzeń najnowszej historii. Dokładnie 17 marca 1991 roku w ZSRR przeprowadzono referendum dopytując się narodów radzieckich czy życzą sobie wysadzenia tego tworu w powietrze, czy też jego zachowania i dalszych reform. Przy frekwencji blisko 80% ponad 3/4 głosujących opowiedziało się jednoznacznie […]

Bojan Stanisławski – Zapomnieć o ZSRR2
Gdy znów do mu­rów klaj­strem świe­żym Przy­le­piać za­czną ob­wiesz­cze­nia, Gdy „do lud­no­ści”, „do żoł­nie­rzy” Na alarm czar­ny druk ude­rzy I byle drab, i byle szcze­niak W od­wiecz­ne kłam­stwo ich uwie­rzy, Że trze­ba iść i z ar­mat wa­lić, Mor­do­wać, gra­bić, truć i pa­lić; Gdy za­czną na ty­sięcz­ną mo­dłę Oj­czy­znę szar­pać de­kli­na­cją […]

Julian Tuwim – Do prostego człowieka


21 stycznia 2024 roku przypadła równo 100 rocznica śmierci Włodzimierza Iljicza Uljanowa (Lenina) – przywódcy partii bolszewików, jednego z najwybitniejszych dotychczasowych teoretyków i praktyków rosyjskiej myśli marksistowskiej, niezaprzeczalnego autorytetu (i/lub antyautorytetu) dla ruchu odwołującego się do idei marksistowskiej i/lub komunistycznej w XX i XXI wieku. W ostatnich dniach pytano nas, […]

Na 100-lecie śmierci Lenina


Relacje Kautsky’ego z Engelsem rozpoczęły się w 1881 roku. Wyjaśniając, Kautsky poprzedza zbiór listów krótkim szkicem własnego rozwoju, pokazując wielki wpływ Engelsa na ukształtowanie Kautsky’ego. Sama korespondencja nie może wiele wnieść. Zawiera niewiele kwestii teoretycznych. Rzuca więcej światła na historię [Niemieckiej] Partii Socjaldemokratycznej. Kautsky odnosi się do Marksa i Engelsa […]

Paul Mattick – O korespondencji pomiędzy Engelsem a KautskymWziąć pracę genialnego myśliciela obejmującą pięć i pół dekady, przepuścić ją przez maszynkę do mięsa, wybrać pół tuzina kawałków z milionów stworzonych i przedstawić je w całkowicie fałszywym kontekście! Taką receptą kierowała się lewicowa „Fundacja im. Róży Luksemburg” (Rosa-Luxemburg-Stiftung, RLS) podczas wydarzenia upamiętniającego 200. rocznicę urodzin Fryderyka Engelsa. Produktem był […]

Niemiecka „Partia Lewicy” szkaluje dziedzictwo Fryderyka Engelsa


Podczas gdy rolnicy protestują na ulicach Berlina przeciwko rządowi koalicyjnemu, maszyniści kolejowi przygotowują się do strajku z powodu narzuconych im cięć płac realnych, a demonstracje przeciwko niemieckiemu poparciu dla ludobójstwa w Strefie Gazy odbywają się niemal codziennie, politycy i funkcjonariusze partyjni spotykali się za zamkniętymi drzwiami berlińskiego hotelu, aby założyć […]

Niemiecki „Sojusz Sahry Wagenknecht”: Przestarzała próba ratowania kapitalizmu


1
Nieprzekraczalnym horyzontem naszej epoki jest liberalna demokracja i wolny rynek. Zastąpienie „narodowych” mediów „wolnymi” polepszy nieco orientację odbiorców w tym, co się dzieje w kraju i na świecie. Oko kamery będzie nadal obecne  na ulicach miast i miasteczek. Widzowie zobaczą kto strzelał i do kogo. Ale czy będą lepiej rozumieli, dlaczego takie rzeczy się dzieją? Dlaczego trwa obłędny wyścig zbrojeń z wykorzystaniem najnowocześniejszych […]

Nieprzekraczalny horyzont poznawczy mass mediów. Mix informacyjny przytomnego obywatelaStuletnie kartonowe serce zatrzymało się. Zmarł Henry Kissinger, architekt polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w drugiej połowie ubiegłego wieku. Był genialnym menedżerem i obrońcą interesów elit, korporacji i kapitału finansowego. Wolny od moralnych i etycznych uprzedzeń, był arcymistrzem planetarnej gry bez reguł przeciwko ZSRR i socjalizmowi, która kosztowała narody Azji, Ameryki […]

Zmarł Henry Kissinger


Odpowiedź zna dziennikarz tygodnika NIE. Politycy nie mogą krępować współczesnych wybranych – błogosławionych tworzących miejsca pracy. „Politycy, precz od gospodarki! To wy jesteście dla niej, a nie ona dla was”.  Taka konkluzja kończy wynurzenia na temat relacji państwo-gospodarka (Robert Jaruga, POPISIE. Dynię swą widzę ogromną, Nie 46/2023). To memento dla polityków. Ten wniosek podbudowuje historyczny rejestr porażek polskiego państwa […]

Państwo problemem czy rozwiązaniem. Kto to wie?


Rolą i zadaniem dzisiejszych zachodnich pseudolewicowców (zwanych w zależności od sytuacji „centrolewicowcami”, „postępowcami” itp.) jest doprowadzenie ultraprawicy do władzy. Niszcząc własne i cudze państwa z ich gospodarkami, kulturami i tradycjami, korporacyjni najemnicy przebrani za lewicowców prowadzą politykę tak nieodpowiednią i wrogą społecznościom, że tradycyjne siły konserwatywne wyglądają na ich tle […]

Coś o socjaliberalnym upadku tzw. lewicy