Globalizacja


2
Komuniści historycznie potępiają i sprzeciwiają się wszelkim wojnom między imperializmami, które stanowią najwyższy punkt degeneracji kapitalistycznego świata. W imperializmie wojny między państwami burżuazyjnymi mają tylko jednego przegranego – międzynarodowy proletariat. Komuniści nie wzywają robotników do opowiedzenia się za zwycięstwem jednego lub drugiego imperialistycznego frontu, bo oba są równie reakcyjne, jak […]

ICP – Imperialistyczne starcie ostatnim aktem kryzysu Kapitału


Unia Europejska od lat prowadziła wspólną politykę rolną. Wprowadzono system dotacji dla podtrzymania efektywności gospodarstw rodzinnych. Ukształtował się europejski podział pracy w tym względzie i stabilny rynek. Ale pod pretekstem walki o ocalenie klimatu międzynarodowe korporacje, które zawsze goniące za zwiększeniem zysków, zaczęły wymuszać na Unii Europejskiej ograniczenia w produkcji […]

Stanowisko Polskiego Ruchu Lewicowego w sprawie protestów rolniczych
2
Gdy znów do mu­rów klaj­strem świe­żym Przy­le­piać za­czną ob­wiesz­cze­nia, Gdy „do lud­no­ści”, „do żoł­nie­rzy” Na alarm czar­ny druk ude­rzy I byle drab, i byle szcze­niak W od­wiecz­ne kłam­stwo ich uwie­rzy, Że trze­ba iść i z ar­mat wa­lić, Mor­do­wać, gra­bić, truć i pa­lić; Gdy za­czną na ty­sięcz­ną mo­dłę Oj­czy­znę szar­pać de­kli­na­cją […]

Julian Tuwim – Do prostego człowieka


10
My, partie komunistyczne i robotnicze tworzące Europejską Akcję Komunistyczną, zebraliśmy się na konferencji zorganizowanej w drugim roku imperialistycznej wojny na Ukrainie, aby ocenić doświadczenia i wnioski komunistów w okresie, który mamy za sobą. 17 lutego, po konferencji, której w Stambule gospodarzem była Komunistyczna Partia Turcji, oświadczamy, że działamy z następującym […]

Stanowisko EAK: Dwa lata od początku wojny imperialistycznej na Ukrainie: ...


Masowe protesty rolników, które mają miejsce w wielu krajach europejskich, takich jak Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, [Polska] i Grecja, dowodzą, że polityka prowadzona przez Unię Europejską i poszczególne antyludowe rządy, i wyrażona w programach Wspólna Polityka Rolna (WPR) i „zielona” transformacja, spowodowały poważne problemy z przetrwaniem ekonomicznym rolników i […]

Europejska Akcja Komunistyczna stoi po stronie walczących rolników w Europie
Wprowadzenie W geopolitycznym wymiarze stosunków międzynarodowych (Cimek, 2017, s. 13–47) istotną rolę odgrywają metody osiągania legitymizacji dominacji sprawowanej przez ośrodki potęgi. Transformacja systemu międzynarodowego z „klasycznego” na „globalny” (Buzan i Little, 2011) oraz rozwój kapitalistycznego bytu społecznego spowodowały, że pojawiły się nowe instrumenty panowania1. W ramach marksistowskiej teorii stosunków międzynarodowych […]

Teoria Antonio Gramsciego jako narzędzie badania hegemonii międzynarodowej w warunkach ...
Dzięki otrzymanemu wsparciu od prof. dr. hab. Z.W. – w ramach realizacji naszego upamiętnienia 100 rocznicy śmierci Włodzimierza Iljicza Uljanowa (Lenina) – mamy zaszczyt ogłosić udostępnienie cyfrowej reprodukcji (z dokonanym cyfrowym rozpoznaniem znaków – OCR) 27 tomu „Dzieł wszystkich” Lenina zawierającego m.in. tak znane prace jak „Oportunizm i krach II […]

„Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu” Lenina w otwartym dostępie!


2
Podczas gdy imperialistyczne mocarstwa NATO popierają ludobójstwo przeprowadzane przez Izrael w Strefie Gazy, uruchamiają także eksplozję wojny światowej w całej Europie. Na spotkaniu szefów armii NATO w Brukseli w czwartek 18 stycznia br., głównodowodzący NATO Christopher Cavoli ogłosił ćwiczenia Steadfast Defender [Niezłomny Obrońca], które rozpoczną się w przyszłym tygodniu i […]

NATO planuje eskalację wojny Ukrainy z Rosją w wojnę totalną ...


Od czasów Herodota Zachód postrzega siebie jako cywilizację indywidualnej wolności i rządów prawa. Wschód (Azja Mniejsza i Środkowa, Indie, Chiny) to cywilizacje barbarzyńców, dzikusów, autokracji i despotyzmu. Obecnie to odium ściągnęli na siebie islamscy terroryści. Tymczasem grecka demokracja służyła niewielkiemu odsetkowi ówczesnego społeczeństwa. Rzymianie natomiast budowali imperium siłą swoich wojsk, za ich pomocą ściągali bez żadnych ceregieli nadwyżki z całego […]

Imperium znów kontratakuje. Rządy prawa silniejszego