Recenzje


Książka [Herberta] Marcusego odnawia próbę odczytania Marksa w twórczości Freuda. Poprzednie próby, podejmowane na przykład przez [Wilhelma] Reicha i [Reubena] Osborna, zakończyły się niepowodzeniem. Zamiast przezwyciężyć zawodzącą inercję, teorie Reicha ledwo wystarczały do podtrzymania absurdalnej prywatnej oszukańczej działalności „lekarskiej”. Praca Osborna, produkt stalinowskiego okresu frontu ludowego, mająca na celu przyciągnięcie […]

Paul Mattick – Marks a Freud (Recenzja książki Herberta Marcuse ...


W obecnej dobie ruch robotniczy w szczególności komunistyczny przeżywa duże załamanie, co radykalnie osłabia możliwości obrony interesów klasy robotniczej i świata pracy. Jest wiele przyczyn tego osłabienia, które analizowane są nie tylko na łamach naszego Portalu. Zbyt często w tej analizie pomija się doświadczenie i budowę podstaw socjalizmu w Chińskiej […]

Uwagi na marginesie książki „Historia i rzeczywistość. 100 pojęć do ...


Kołodko może ulegać przekonaniu o swojej wyższości, jeśli daje się zwieść manierze popularnej wśród wielu uczonych, którzy słuchają, potakują i nie polemizują. Dlatego zapominając na chwilę o rzetelności naukowej i okazując swą wyższość nad potencjalnym oponentem, opisy z dziedziny przyrody (botaniki) przeniósł na stosunki społeczno-ekonomiczne. Jego opowieść warto przytoczyć w […]

Świat w matni Grzegorza Kołodki (2)Grzegorz Kołodko w swej książce Świat w matni wydanej w 2022 roku, korzystając z części artykułów publikowanych wcześniej, podjął się wykazania wpływu procesów ekonomicznych na rozwój demokracji, a także demokracji na gospodarkę. Najważniejsze problemy jakie występują to nierówności dochodowe i majątkowe w społeczności międzynarodowej i w łonie poszczególnych społeczeństw, niekontrolowane […]

Świat w matni Grzegorza Kołodki (1)


W ostatnich latach coraz częściej słyszy się opinie, że korporacje międzynarodowe zdobyły tak wielką pozycję, że bezsilne wobec nich są instytucje demokratyczne. Jedni uważają, że świadczy to o kryzysie instytucji demokratycznych, że trzeba je zreformować, albo stworzyć nowe, a inni uważają, że demokracja spełniła już swoją historyczną rolę i nadszedł […]

Friedmana wizja imperialnej demokracji


(Recenzja książki: Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka, Wydawnictwo Literackie, 2019) Wydawałoby się, że temat nieciekawy, ale Kaczmarek dociera do wielu nieznanych wcześniej dokumentów, które są szeroko cytowane. Dlatego każdy, kto interesuje się tym okresem znajdzie wiele inspirujących miejsc, które będzie mógł wykorzystać w swojej twórczości naukowej i […]

II Powstanie Śląskie2
W walce o pokój i socjalizm Lars Ulrik Thomsen opublikował niewielką książkęi, w której ustosunkowuje się do najważniejszych problemów, przed którymi stanął ruch robotniczy na początku XXI wieku. Jest to książka o związkach epistemologii z programem i działalnością partii, o roli nauki i sporów metodologicznych w życiu ideowo-politycznym. Poszczególne rozdziały […]

Marksizm w XXI wieku (rec. Lars Ulrik Thomsen, Fighting for ...


Redaktor „Kultury liberalnej” prowadzący rozmową z Janem Sową, trafił prosto w punkt: „Teoretycznie to lewica powinna korzystać na poczuciu zagrożenia czy niepewności materialnej, bo obiecuje lepsze zabezpieczenie socjalne. A pan twierdzi, że postępowcy dostaną swoją szansę dopiero, jak wszystko będzie dobrze?” („Nowa lewica nie wygra z PiS-em – z Janem […]

Nowa lewica cieplarniana


Recenzowana praca: Edward Karolczuk, „Nagie życie” ofiar wyzysku i wojny, Warszawa 2016, Agencja Wydawnicza CB, s. 136. Kapitalizm jako system społeczno-ekonomiczny ma wymownych piarowców jak F. A. Hayek czy P. L. Berger. Ma również skrupulatnych kronikarzy swoich osiągnięć, jak ostatnio Angus Deaton. Problem polega na tym, że kapitalizm swój mechanizm […]

„Nagi” kapitalizmPadające z ust akademików przyznających się w jakiś sposób do marksizmu zapewnienia o tym, iż „marksizm dowodzi swej uporczywej obecności, swej produktywności i swojej zdolności adaptacyjnej do kontekstu i koniunktury” (J. Bidet, S. Kouvelakis, „A Key to the Critical Companion to Contemporary Marxism”), wyglądają – w świetle faktycznych osiągnięć współczesnych […]

Słabosilna teoria


Edward Karolczuk jest wyjątkowym uczonym. Nie ulega poprawności politycznej, która niestety odciska się na poglądach wielu osób, w tym ze środowiska akademickiego. Wyrazem wiedzy, wysokiej inteligencji oraz samodzielnego myślenia jest jego książka wydana kilka miesięcy temu, zatytułowana „Nagie życie” ofiar wyzysku pracy i wojny. Tytuł oddaje sens zawartych w tej […]

Maria Szyszkowska – Przenikliwa krytyka


Recenzowana praca: Edward Karolczuk, „Nagie życie” ofiar wyzysku pracy i wojny, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 2016, s. 136. W 2016 roku na polskim rynku wydawniczym ukazała się nowatorska i bardzo interesująca książka, która zatytułowana jest: „Nagie życie” ofiar wyzysku pracy i wojny. Książka została opublikowana przez Agencję Wydawniczą CB, a […]

Grzegorz Rdzanek – Nowa książka Edwarda Karolczuka