Tłumaczenia

W dziale tym publikujemy tłumaczenia tekstów, które uznajemy za wartościowe – historycznie, poznawczo, stymulująco refleksję. Nie zawsze się z nimi zgadzamy, jednak ich poznanie jest w naszym mniemaniu konieczne do lepszego rozumienia stanu i rozwoju myśli marksistowskiej. Tłumaczenia są wykonane przez je publikujących, z wyjątkiem tekstów, których obce tłumaczenie jest wskazane na końcu tekstu.


2
Komuniści historycznie potępiają i sprzeciwiają się wszelkim wojnom między imperializmami, które stanowią najwyższy punkt degeneracji kapitalistycznego świata. W imperializmie wojny między państwami burżuazyjnymi mają tylko jednego przegranego – międzynarodowy proletariat. Komuniści nie wzywają robotników do opowiedzenia się za zwycięstwem jednego lub drugiego imperialistycznego frontu, bo oba są równie reakcyjne, jak […]

ICP – Imperialistyczne starcie ostatnim aktem kryzysu Kapitału


Współczesny system kapitalistyczny jest zorganizowanym w skali światowej wyzyskiem. Jego zachowywanie pociąga za sobą niezmierzone cierpienie. Społeczeństwo to ma w rzeczy­wistości dość środków ludzkich i technicznych, by położyć kres nędzy w jej najbardziej drastycznej formie materialnej. Nie znamy epoki, w której istniałaby taka możliwość w tej mierze co dziś. Przeszkodą […]

Max Horkheimer – Podłość jest premiowana


Publikujemy tłumaczenie oracji nad grobem Karola Marksa wygłoszoną 17 marca 2024 r. przez Alexa Gordona (Przewodniczącego związku zawodowego kolejarzy, pracowników marskich i sektora transportu – RMT) na cmentarzu Highgate w Londynie. * * * Zebraliśmy się tutaj w 141. rocznicę śmierci jednego z dwóch twórców socjalizmu naukowego. W sobotę 17 […]

Alex Gordon – Marks rozpoznałby dzisiejszy świat skorumpowanej i dekadenckiej ...Społeczeństwa podzielone na klasy – społeczeństwo niewolnicze, feudalizm, kapitalizm, które następują po sobie aż do dnia dzisiejszego po znacznie dłuższej historycznej epoce prymitywnego komunizmu – były nieuniknionymi stanami w przemijającej historii ludzkości, które, umożliwiając rozwój sił wytwórczych, wyalienowały i tymczasowo uśmierciły społeczny instynkt ludzkości do jednoczenia się i wspólnej pracy, […]

ICP – Patriarchat jest filarem kapitalizmu i upadnie wraz z ...


Proletariusze! Pracujący mężczyźni i pracujące kobiety! Towarzysze! Rewolucja w Niemczech nadeszła! Masy żołnierzy, którzy przez lata byli zmuszani do rzezi w imię kapitalistycznych zysków; masy robotników, którzy przez cztery lata byli wyzyskiwani, miażdżeni i głodzeni – zbuntowały się. Pruski militaryzm, to przerażające narzędzie ucisku, ta plaga ludzkości – leży rozbity […]

Róża Luksemburg, Karl Liebknecht, Klara Zetkin i Franz Mehring – ...


10
To, czego oczekiwano każdego dnia przez ostatnie dziesięć miesięcy, od czasu austriackiej inwazji na Serbię, stało się faktem: Jest wojna z Włochami. Masy w walczących krajach zaczęły uwalniać się od oficjalnych sieci kłamstw. Również naród niemiecki zyskał wgląd w przyczyny i cele wojny światowej, w to, kto jest bezpośrednio odpowiedzialny […]

Karl Liebknecht – Główny wróg jest we własnym kraju!1
Sztuczna inteligencja (AI) jest w ostatnich latach przedmiotem wielu debat i spekulacji, a wiele osób twierdzi, że wkrótce stanie się świadoma i potencjalnie nawet przewyższy ludzką inteligencję. Jednakże jako socjaliści musimy podejść do tego pytania z perspektywy materialistycznej, badając podstawowe przyczyny i warunki, które byłyby niezbędne do takiego rozwoju. Jest […]

Daniel Morley – Sztuczna inteligencja: zagłada dla ludzkości czy dla ...


Określenie hipotetycznego stanowiska Karola Marksa w kwestii sztucznej inteligencji stanowi trudne wyzwanie, biorąc pod uwagę czasową i technologiczną odległość między jego epoką a teraźniejszością. Niemniej jednak, aby wyciągnąć możliwe implikacje, można przeanalizować jego kluczowe idee i zasady. Najważniejsze troski Marksa koncentrowały się na wzajemnych relacjach między pracą, kapitałem i władzą […]

Max X – Marksistowskie stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji


2
Szefowie państw Unii Europejskiej (UE) zebrali się w poniedziałek w Paryżu na szczycie poświęconym wojnie NATO z Rosją na Ukrainie. W obliczu zbliżającego się upadku ukraińskich sił zastępczych NATO w obliczu ogromnych strat, szczyt został zwołany w celu położenia podwalin pod wprowadzenie wojsk z krajów członkowskich NATO i UE do […]

Szczyt wojenny w Paryżu przygotowuje się do bezpośredniego rozmieszczenia wojsk ...1
Przez ostatnie dwa lata niemal każda wzmianka w amerykańskich mediach o inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku poprzedzona była obowiązkowym słowem „niesprowokowana”. Opinii publicznej powiedziano, że była to wojna bez przyczyny, że Ukraina była bez winy, a inwazję należy całkowicie wyjaśnić w kategoriach intencji i psychologii jednego człowieka, […]

Raport New York Timesa obala narrację o „niesprowokowanej wojnie” na ...


Słówko wstępne od tłumacza: Poniższy tekst pochodzi z dwumiesięcznika „Against the Current” („Pod prąd”) wydawanego przez amerykańską organizację trockistowską Solidarity. Solidarity powstała – i do dziś działa – w 1986 roku, a jej nazwa (po polsku:„Solidarność”) była pierwotnie po części hołdem dla „Solidarności” – wspieranego przez USA związku zawodowego w […]

Sam Friedman – Czym jest „klasa robotnicza”?


10
My, partie komunistyczne i robotnicze tworzące Europejską Akcję Komunistyczną, zebraliśmy się na konferencji zorganizowanej w drugim roku imperialistycznej wojny na Ukrainie, aby ocenić doświadczenia i wnioski komunistów w okresie, który mamy za sobą. 17 lutego, po konferencji, której w Stambule gospodarzem była Komunistyczna Partia Turcji, oświadczamy, że działamy z następującym […]

Stanowisko EAK: Dwa lata od początku wojny imperialistycznej na Ukrainie: ...